Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Гани Джамалзаде. “Золотой осленок”. Роман. Перевод с азербайджанского языка: Надир Агасиев, Медина Агасиева, Борис Кутуков. Qəni Camalzadə. “Qızıl xoduğ”. Roman. Rus dilində

Müəllif:

Qəni Camalzadə


Kateqoriya:

Rus dilində Azərbaycan kitabıQısa Təsvir:

Гани Джамалзаде.  Золотой осленок”. Роман. Перевод с азербайджанского языка: Надир Агасиев, Медина Агасиева, Борис Кутуков. Qəni Camalzadə. “Qızıl xoduğ”. Roman. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, istedadlı yazıçı-yumorist Qəni Camalzadənin "Qızıl xoduğ" kitabına müəllifin eyniadlı romanının rus dilinə olunmuş variantı daxil edilib.  Bu yazıçının oxucularla yeddinci görüşüdür. Kitaba daxil edilmiş romanda maraqlı etnoqrafiq - psixloji löhvələr var


Baxış sayı: 2334
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

Bu e-kitab Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun "Çağdaş Azərbaycan bədii nəsri: xarici dillərdə" ədəbi-kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir. Elektron kitab N 29  (46 - 2016)


Kulturoloji layihəni maliyyələşdirən qurum:


Azərbaycan Yazıçılar Birliyi: http://www.ayb.az 


YYSQ - http://www.yysq.org


Гани Джамалзаде

 

Золотой осленок

 

Роман

 

Перевод с азербайджанского языка:

 

 

Надир Агасиев, Медина Агасиева, Борис Кутуков


Qəni Camalzadə


“Qızıl xoduğ”

 

Roman

 

Redaktə və bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur.

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri. Bаkı, YYSQ – 2016


Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, istedadlı yazıçı-yumorist Qəni Camalzadənin "Qızıl xoduğ" kitabına müəllifin eyniadlı romanı daxil edilib.  Bu yazıçının oxucularla yeddinci görüşüdür. Kitaba daxil edilmiş romanda maraqlı etnoqrafiq - psixloji löhvələr var.

Əsərin Azərbaycan dilindəki orijinal variantının elektron kitab forması burada:

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2407


Müəllifin başqa e-kitabı - Qəni Camalzadə. "Karxana" ilə tanış olun: 


http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2399

 

 

DİQQƏT


 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.Биография

 

 

Я, Джамалзаде Гани Орудж оглы, родился 01 января 1956 года в селе Дурган Лерикского района Азербайджана, где и получил начальное образование. В 1965 году семья переехала в город Баку.Учебу продолжил в школах № 230 и №156. Окончив среднию школу в 1972 поступил в Политехнический институт, который закончил в 1977 году. Работал на производстве в качестве мастера, начальника участка,цеха, зам. начальника отдела.
В 1992 году был призван в ряды Азербайджа нской Национальной Армии. Воевал против армянских аккупантов. В 1993 году был уволен в запас.
Все это время я параллельно занимался литературой . Мой первый рассказ был напечатан в газете « Адабийят и Инджасанат» 1976 голу, будучи еще студентом. Мои юмористические рассказы периодически печатались в журналах « Кирпи», «Азербайджан», « Литературный Азербайджан».
В 1984 году в альманахе « Ени сесляр» издательство « Язычы» были напечатаны четыре моих рассказа.
В 1986 году была издана моя первая книга рассказов под названием « Яхшы огланын даысы». Вторая книга должна была быть напечатана в 1988 году, но приближающийся развал СССР надолго отложил мои планы. Лишь только в 1998 году увидела свет моя вторая книга под названием «Сонунджу езня»
В 2002 году на свои средства напечатал еще одну книгу рассказов под названием « Гохумларын асири».
В 2007 году журнал « Азербайджан» напечатал мой роман « Фосфорлу екизлер». В этом же году была издана книга « Гызыл хотуг».
В 200 9 году журнал « Литературный Азербайджан» перевел мой роман « Золотой осленок » на русский язык.
Женат. Имею троих детей. Член Союза Писателей Азербайджана.