Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Binnət Eloğlu. "Elin dərdi, həsrəti". (Şeirlər və poemalar). Tovuz ədəbi məktəbinin nümayəndəsinin ilk e-kitabı. 15 yaşından şeirin bütün formalarında lirik və satirik şeirlər və poemalar yazır.

Müəllif:

Binnət Eloğlu


Kateqoriya:

Orta ədəbi nəsilQısa Təsvir:

Binnət Eloğlu. "Elin dərdi, həsrəti". (Şeirlər və poemalar). Tovuz ədəbi məktəbinin nümayəndəsinin ilk e-kitabı. 15 yaşından şeirin bütün formalarında lirik və satirik şeirlər və poemalar yazır.


Baxış sayı: 1930
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


Bu e-kitab Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun "Çağdaş Azərbaycan poeziyası" ədəbi-kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir. Elektron kitab N 08 (52 - 2015)


Kulturoloji layihəni maliyyələşdirən qurum:  YYSQ - http://www.yysq.org


Binnət Eloğlu


Elin dərdi, həsrəti


(Şeirlər və poemalar)


Redaktə və bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur.


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.


Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri. Bаkı, YYSQ - 2016

"Elm və təhsil". Bakı - 2014


Redaktor və ön sözün  müəllifi: Vaqif Yusifli, filologiya elmləri doktoru

Rəyçilər: Seyfəddin Qəniyev, filologiya elmləri doktoru

Elxan Məmmədli, AMEA Folklor İnstitutunun şöbə müdiri, Əməkdar mədəniyyət işçisi


Binnət Eloğlu. Elin dərdi, həsrəti. Bakı, "Elm və təhsil", 2014, 396 səh.


DİQQƏT

 Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.


Binnət Eloğlu (Binnət Dilən oğlu ) 1940 - cı il iyunun 1 də Tovuzun Düz - Cırdaxan kəndində müəllim ailəsində anadan olub. 1956-cı ildə 7 illik məktəbi əla qiymətlərlə bitirib 1956-1959-cu illər koxozda çoban, biçinçi dəmir yolunda fəhlə işləyib. 1959-1962-ci illər hərbi xidmətdə olub. 1962-ci ildə Bakıda xarrat rəssam işləyə-işləyə gecə məktəbini bitirib. 1974-cü ildə M.F.Axundov adına Pedaqoji İnstitutu bitirib. İnstitutda gündüz oxuyarkən axşamlar 6 saylı əmək - islah koloniyasında xarratlıqdan dərs keçib. 1974-cü ildən 1911-ci ilədək radiozavodda mülkü - müdafiə rəisi, orta məktəbdə müəllim işləyib. 15 yaşından şeirin bütün formalarında lirik və satirik şeirlər və poemalar yazır.