Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Budda. "Dhammapada". Bu kitab hind fəlsəfəsinin mənbələrindən biri, Siddhartha Qautamaya (Budda) aid edilən fikirlər toplusudur. Buddizmin ana kitabı sayılan "Dhammapada" ilk dəfədir ki, Azərbaycan oxucusuna təqdim olunur.

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

BuddizmQısa Təsvir:

Budda. "Dhammapada". Bu kitab hind fəlsəfəsinin mənbələrindən biri, Siddhartha Qautamaya (Budda) aid edilən fikirlər toplusudur. Buddizmin ana kitabı sayılan "Dhammapada" ilk dəfədir ki, Azərbaycan oxucusuna təqdim olunur.


Baxış sayı: 2630
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

 Elektron Kitab N 02 (84 - 2015)

 

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun "Klassik dini-fəlsəfi düşüncə" ədəbi-kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir. 

 

Kulturoloji layihəni maliyyələşdirən qurum: YYSQ - http://www.yysq.org


Şərq fəlsəfi incilərindən


Budda


Dhammapada


(Vilhelm Reyx nəşrindən)


Tərcümə: Müşviq Şükürov


© Başla Kitab. Dhammapada. Bakı, 2013. Təqdimat: Firudin Həsənov. 

Redaktor: Ümid Əhmədov. Kompyüter dizaynı: Yaşar Şahlaroğlu. Çap tarixi: 22.06.2013ISBN: 978-9953-8066-3-1

Redaktə və bütün hüquqlar kitabı nəşrə hazırlayanlara məxsusdur


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri. Bаkı, YYSQ - 2015


Budda. "Dhammapada". Bu kitab hind fəlsəfəsinin mənbələrindən biri, Siddhartha Qautamaya (Budda) aid edilən fikirlər toplusudur. Buddizmin ana kitabı sayılan "Dhammapada" ilk dəfədir ki, Azərbaycan oxucusuna təqdim olunur.


DİQQƏT!

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin və resurs yaradıcılarının razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.