Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Elnarə Akimova. "Yeni təfəkkür və ədəbi tənqid". Cavan alimin bu yeni kitabında müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının, tənqidinin və nəzəri-estetik fikrinin problemləri çağdaş təfəkkür işığında təhlil olunur.

Müəllif:

Elnarə Akimova


Kateqoriya:

Elektron təhsil – Virtual İnternet resurs mərkəziQısa Təsvir:

Elnarə Akimova. "Yeni təfəkkür və ədəbi tənqid". "Müstəqillik illərində Azərbaycanda ədəbi tənqid" adlı birinci kitabı 2009-cu ildə çap olunub. Kitabda müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının, tənqidinin və nəzəri-estetik fikrinin problemləri çağdaş təfəkkür işığında təhlil olunur.


Baxış sayı: 2258
    
    


www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana

www.elmler.net - Elektron təhsil – Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

 

“Elektron təhsilin təbliği: rəqəmsal dərsliklərin hazırlanması”


Elektron kitab N 02-60 (32- 2015)


Bu elektron nəşr  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (#AzGF) maliyyələşdirdiyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi “Elektron təhsilin təbliği: rəqəmsal dərsliklərin hazırlanması” innovativ-intellektual layihəsi çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlanıb və yayılır.


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirib 


Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondu
http://youthfoundation.az


Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu: http://www.yysq.org http://www.elmler.netElnarə Akimova


"Yeni təfəkkür və ədəbi tənqid"


Elmi redaktoru: Çavanşir Yusifli, Filologiya üzrə elmlər doktoru


"Yeni təfəkkür və ədəbi tənqid" Elnarə Akimovanın ikinci kitabıdır. "Müstəqillik illərində Azərbaycanda ədəbi tənqid" adlı birinci kitabı 2009-cu ildə çap olunub. Kitabda müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının, tənqidinin və nəzəri-estetik fikrinin problemləri çağdaş təfəkkür işığında təhlil olunur.

 Bakı, "MBM", 2012. 280 səh. ISBN: 978 - 9952 - 29 - 064 - 6 . © Elnarə Akimova


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri. Bakı - 2015

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


 “Elektron təhsilin təbliği: rəqəmsal dərsliklərin hazırlanması” silsiləsindən olan e-kitablarla buradan tanış olun: http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2289

 

Sosial şəbəkələrdə elektron təhsilin təbliği ilə bağlı fəaliyyətlərin genişləndirmək, sosial şəbəkələrdə elmi-intellektual sərvətlərimizi, sahə-peşə ədəbiyyatını, araşdırma, tədqiqat işlərini təbliğ etmə üçün ayrıca virtual resurs yaradıldı:

https://www.facebook.com/YeniYazarlar


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin və resurs yaradıcılarının razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.