Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. II Cild. "İdiot" romanı. Dünya ədəbiyyatının kassiki, Rusiya qızıl dövr söz sənəti ustadının azərbaycanca kitabı

Müəllif:

Fyodor Mixayloviç Dostoyevski


Kateqoriya:

Rusiya FederasiyasıQısa Təsvir:

Fyodor Mixayloviç Dostoyevski. "Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. II Cild. "İdiot" romanı. Dünya ədəbiyyatının kassiki, Rusiya qızıl dövr söz sənəti ustadının azərbaycanca kitabı


Baxış sayı: 5003
    
    


Fyodor Mixayloviç Dostoyevski


 "Seçilmiş əsərləri"


Üç cilddə. II Cild


"İdiot" romanı


Klassik dünya ədəbiyyatı seriyasına daxil olan bu kitabda dünyaşöhrətli yazıçı, "insan qəlbinin mahir bilicisi" Fyodor Mixayloviç Dostoyevskinin 3 cilddə tərtib ounmuş "Seçilmiş əsərləri"nin II cildin yaradıcılığının zirvə əsəri hesab olunan "İdiot" romanı yer almışdır.Dostoyevski bu romanın əsas obrazlarının simasında əzab və iztirab çəkən insan şəxsiyyətinə qarşı fədakar məhəbbət, şəfqət hislərini qoymuşdur. Böyük humanist yazıçının "dünyanı gözəllik xilas edəcək" kəlamı romanda bütün gerçək əzəməti ilə ifadə olunmuşdur. Yazıçının "Ey həyat, ey mühit, sən nə qədər amansızsan! Bütün əclafları qoynunda isidir, gözəl insanları isə dərbədər edir, olmazın dərdə salırsan" etirazına romanın, demək olar ki, hər səhifəsində rast gəlirsən. "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evində nəşr olunan bu kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.