Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Qloballaşma dövründə "zəka axını" (fəlsəfi-sosioloji təhlil)". Dissertasiya-monoqrafiyada «zəka axını» probleminə yeni yanaşma istiqamətlərinin müəyyən edilir: gələcəkdə bu sahədə aparılacaq elmi tədqiqatlara zəmin yaradır.

Müəllif:

Eliza İsmayılova


Kateqoriya:

Elektron təhsil – Virtual İnternet resurs mərkəziQısa Təsvir:

Eliza İsmayılova. "Qloballaşma dövründə "zəka axını" (fəlsəfi-sosioloji təhlil)". Dissertasiya - monoqrafiya. Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru E.İsmayılovanın tədqiqatında «zəka axını» probleminə yeni yanaşma istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, gələcəkdə bu sahədə aparılacaq elmi tədqiqatlarda ciddi tədqiqat mövzusu hesab oluna bilər. 


Baxış sayı: 2561
    
    


www.elmler.net


 Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında


 “Gənc elektron elm”: 65 (19 - 2014)


 Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Gənc elektron elm – Virtual İnternet resurs mərkəzi”  innovativ-intellektual layihəsi çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanır və yayımlanır.  Elektron kitab N 65 (19 - 2014)


Layihənin maliyyələşdirir:

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu:

http://youthfoundation.az

 

YYSQ - http://www.yysq.org  http://www.elmler.net

 

Eliza İsmayılova


Qloballaşma dövründə "zəka axını"

(Fəlsəfi-sosioloji təhlil)


Dissertasiya - monoqrafiya


Bakı, YYSQ - 2014


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

Eliza İsmayılova. "Qloballaşma dövründə "zəka axını" (fəlsəfi-sosioloji təhlil)". Dissertasiya - monoqrafiya. Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru E.İsmayılovanın tədqiqatında «zəka axını» probleminə yeni yanaşma istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, gələcəkdə bu sahədə aparılacaq elmi tədqiqatlarda ciddi tədqiqat mövzusu hesab oluna bilər. 

 

Bu silsilədən olan e-nəşrlərimizlə buradan tanış olun:

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=173Еlmi rəhbər: Vəli Həbiboglu, Fəsəfə elmləri doktoru

Elmi rəhbər: RƏNA MİRZƏZADƏ, fəlsəfə elmləri doktoru

Rəyçilər: Sevda Məmmədəliyeva Yusif qızı, AMEA-nın müxbir üzvü, fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Qızılgül Abbasova Yasin qızı, Fəlsəfə elmləri namizədi, dosent


Humanitar elm sahələrində qloballaşma dövründə «zəka axını» probleminin ortaq nöqtələrinin tapılması və analizi əsasında işlənilmişdir ki, bu da tədqiqatın elmi araşdırmalarda istifadəsinə imkan yaradır. Tədqiqatda «zəka axını» probleminə yeni yanaşma istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, gələcəkdə bu sahədə aparılacaq elmi tədqiqatlarda ciddi tədqiqat mövzusu hesab oluna bilər.
E.S.İsmayılovanın " Qloballaşma dövründə "zəka axını" (fəlsəfi-sosioloji təhlil)" monoqrafiyası bu problemə həsr olunmuş mühüm əhəmiyyətə malik bir əsərdir. Monoqrafiya həm mütəxəssislər, həm də geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.