Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле". "Historical Facts of Armenia’s Actions in Azerbaijan Land". "Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri əməllər barədə tarixi həqiqətlər". İki dildə

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitablarıQısa Təsvir:

"Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле".  "Historical Facts of Armenia’s Actions in Azerbaijan Land".  "Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri əməllər barədə tarixi həqiqətlər". Rus və ingiliscə maraqlı tarixi faktlardan ibarət elmi-kütləvi kitab...


Baxış sayı: 1846
    
    


www.kitabxana.net

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun hazırladığı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən qismən maliyyələşdirilən"Xarici müəlliflərin Azərbaycana - Qarabağa aid müxtəlif dillərdəki kitablarının virtual e-nəşrə hazırlanması, elektron sərgisi və yayımı" kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir.

http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın dəstəyilə Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları Kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. Elektron Kitab N 53  (05 - 2014)


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurumlar:


Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası :

 http://www.cssn.gov.az 


Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu:

http://www.yysq.org


"Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле"


  "Historical Facts of Armenia’s Actions in Azerbaijan Land"


 "Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri əməllər barədə tarixi həqiqətlər"

 

 Sənədli, tarixi, publisitik kitab

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

 

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


"Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле".  "Historical Facts of Armenia’s Actions in Azerbaijan Land".  "Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri əməllər barədə tarixi həqiqətlər". Rus və ingiliscə maraqlı tarixi faktlardan ibarət elmi-kütləvi kitab...

 

В данном сборнике на документальной основе, архивных материалах, данных эпиграфики прослеживается стремление армян захватить азербайджанские земли и на этой территории создать свое государство. Для осуществления этой цели армяне использовали такие испытанные формы борьбы против азербайджанского народа как геноцид, террор, депортация. Важным инструментом армян в этой борьбе стали фальсификация истории, всякого рода диверсии. Настоящий сборник призван довести до мировой общественности акты вандализма, содеянные армянами на нашей земле на протяжении последнего столетия, раскрыть истоки армянского сепаратизма, доказать необоснованность территориальных притязаний армян на исторические земли Азербайджана.

In this collection Armenians’ crimes in Azerbaijan are exposed by means of concrete historical facts. In documents, archives, epigraphic data and respective articles there is unmasked Armenians’ urge towards occupying Azerbaijan lands and establishing at these territories own state. Armenians applied for implementing the purpose such tested methods of struggle against Azerbaijan people like genocide, terrorism and deportation. History falsification, various diversions were important remedy for Armenians in this fight. The present collection is designed to inform the world public of atrocities inflicted by Armenians in our land through the past century.

 

Bu silsilədən olan kitablarla buradan e-tanış ola biləsiz:


http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=172