Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Milli ideologiyamız: Türklük, Çağdaşlıq, İslam". Kitabda ideologiya anlayışı və tarixən yaranmış ideologiyalar, o cümlədən milli ideologiyamız olan türk millətçiliyinin yaranması və inkişafı haqqında ətraflı məlumat verilir.

Müəllif:

Şirvani Ədilli


Kateqoriya:

İctimai-siyasi, publisistik kitablarQısa Təsvir:

Şirvani Ədilli. "Milli ideologiyamız: Türklük, Çağdaşlıq, İslam" Kitabda ideologiya anlayışı və tarixən yaranmış ideologiyalar, o cümlədən milli ideologiyamız olan türk millətçiliyinin yaranması və inkişafı haqqında ətraflı məlumat verilmiş, çağdaş dövrümüz üçün milli ideolo-giyamızın müxtəlif məsələləri sistem şəklində araşdırılmış, milli mənəvi də-yərlərimizi qoruyub-yaşatmaq və yüksəltmək problemləri və onların ictimai əhəmiyyəti haqqında geniş söhbət açılmışdır. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Baxış sayı: 2734
    
    


http://www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

 “Elmi irs”

 

 Bu elektron nəşr http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın “Elmi irs” Kulturoloji-elmi layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.  Elektron Kitab N 18  (02-22 - 2014)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

YYSQ və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.net

 

Şirvani Ədilli


"Milli ideologiyamız: türklük, çağdaşlıq, İslam"


Kitabda ideologiya anlayışı və tarixən yaranmış ideologiyalar, o cümlədən milli ideologiyamız olan türk millətçiliyinin yaranması və inkişafı haqqında ətraflı məlumat verilmiş, çağdaş dövrümüz üçün milli ideolo-giyamızın müxtəlif məsələləri sistem şəklində araşdırılmış, milli mənəvi də-yərlərimizi qoruyub-yaşatmaq və yüksəltmək problemləri və onların ictimai əhəmiyyəti haqqında geniş söhbət açılmışdır. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Ədilli Şirvani. Milli ideologiyamız: türklük, çağdaşlıq, İslam. Redaktor və ön sözün müəllifi fil.e.n., dos. A.M.Qasımlı. Bakı,"Elm və təhsil" - 2013, 288 səh.