Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Qoz əhvalatı". Pyes. Yazıçı Aslan Quliyevin hekayəsi əsasında işlənmiş, olduqca gülməli, eyni zamanda dərdli, qəmli bir dramatik qroteskvari əhvalat.

Müəllif:

Füzuli Yavər


Kateqoriya:

Dram əsərləri. PyeslərQısa Təsvir:

Füzuli Yavər. "Qoz əhvalatı". Pyes. Yazıçı Aslan Quliyevin hekayəsi əsasında işlənmiş, olduqca gülməli, eyni zamanda dərdli, qəmli bir dramatik qroteskvari əhvalat.          


Baxış sayı: 2584
    
    


www.kitabxana.net

 Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

“Çağdaş pyes”  N 02-09 (11 - 2014)

 Bu elektron nəşr YYSQ ilə http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Çağdaş pyes” Kulturoloji-şəbəkə ədəbiyyatı layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.


Elektron Kitab.  YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 02-09 (11 - 2014)

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:  Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi

http://www.azyb.net

 

Füzuli Yavər


 "Qoz əhvalatı"


 "Qoz əhvalatı". Pyes. Yazıçı Aslan Quliyevin hekayəsi əsasında işlənmiş, olduqca gülməli, eyni zamanda dərdli, qəmli bir dramatik qroteskvari əhvalat.   

   

Müəllifin başqa əsərləri burada: 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=12