Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Bu da bir ömür". Kitabda vətənimizin gözəlliklərini, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini tərənnüm edən şeirlərlə yanaşı, həm də sevgi, həsrət duyğuları poetik səmimiyyətlə qələmə alınmışdır.

Müəllif:

Səfər Səfərli


Kateqoriya:

Yeni ədəbiyyatQısa Təsvir:

Səfər Səfərli. "Bu da bir ömür". Kitabda vətənimizin gözəlliklərini, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini tərənnüm edən şeirlərlə yanaşı, həm də sevgi, həsrət duyğuları poetik səmimiyyətlə qələmə alınmışdır. Yurdsevərlik, doğma ocağa bağlılıq, pak məhəbbət, düz ilqar kitabdakı bədii nümunələrin əsas mövzusudur.


Baxış sayı: 2758
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 “Çağdaş Azərbaycan poeziyası”: 09 (23 - 2014)

 Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan poeziyası”  kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Elektron Kitab N 09 (23 - 2014)

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

YYSQ və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.net


Səfər Səfərli


"Bu da bir ömür"


Poetik toplu

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 09 (23 - 2014)

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

Redaktor: Balayar Sadiq, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Prezident mükafatçısı, Beynəlxalq Rəsul Rza mükafatı laureatı

Səfər Səfərli. Bu da bir ömür. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, 200 səh.

Kitabda vətənimizin gözəlliklərini, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini tərənnüm edən şeirlərlə yanaşı, həm də sevgi, həsrət duyğuları poetik səmimiyyətlə qələmə alınmışdır. Yurdsevərlik, doğma ocağa bağlılıq, pak məhəbbət, düz ilqar kitabdakı bədii nümunələrin əsas mövzusudur.

İnanırıq ki, poetik ovqatının səmimiliyi ilə seçilən bu kitab oxucuların marağına səbəb olar.