Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Rəşid bəy və Səadət xanım". İsmayıl bəy Qutqaşınlının eyni adlı hekayəsi əsasında lirik-dramatik pyes. Səhnə üçün işlənmiş bu səhnə versiyasında ali məhəbbət, ali insanlar haqqında söhbət açılır.

Müəllif:

Füzuli Yavər


Kateqoriya:

Dram əsərləri. PyeslərQısa Təsvir:

 


Baxış sayı: 2727
    
    


 

www.kitabxana.net

 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

“Çağdaş pyes”  N 01-08 (03- 2014)

 

Bu elektron nəşr YYSQ ilə http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Çağdaş pyes” Kulturoloji-şəbəkə ədəbiyyatı layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.


Elektron Kitab N 01-08 (03- 2014)


 YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 01-08 (03 - 2014)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:  Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi

http://www.azyb.net

 

Füzuli Yavər


"Rəşid bəy və Səadət xanım"  


İsmayıl bəy Qutqaşınlının eyni adlı hekayəsi əsasında  lirik-dramatik pyes

 

 Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanıAydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

 İsmayıl bəy Qutqaşınlının eyni adlı hekayəsi əsasında  lirik-dramatik pyes. Azərbaycan realist nəsrinin ilkin nümunəsi sayılan İ.B.Qutqaşınlının "Rəşid bəy və Səadət xanım" hekayəsi əsasında işlənmiş bu səhnə versiyasında ali məhəbbət, ali insanlar haqqında söhbət açılır. Hekayənin orjinalı dramaturji üsluba o qədər də yatımlı olmasa da səhnə üçün maraqlı forma tapılmış, bütün süjet dörd personajla əhatə edilmişdir. Müəllifin yaratdığı bənzərsiz məhəbbət əhvalatı bütün dövrlər üçün aktual sayıla bilər.

   

Müəllifin başqa əsərləri burada: 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=12