Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Türk əsilli ruslar". Yazıçı-türkoloq M.əkləlinin kitabı türk mənşəli rus soyadlarının yaranma və formalaşma tarixinə, mənşəcə türk olan tanınmış rus ailələrinin, o cümlədən böyük şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətlərinə aid araşdırma.

Müəllif:

Minaxanım Təkləli


Kateqoriya:

Dərslik, elmi kitablarQısa Təsvir:

MİNAXANIM TƏKLƏLİ. TÜRK ƏSİLLİ RUSLAR. Yazıçı-türkoloq Minaxanım Təkləlinin kitabı türk mənşəli rus soyadlarının yaranma və formalaşma tarixinə həsr edilmişdir. Kitabda mənşəcə türk olan tanınmış rus ailələrinin, o cümlədən böyük şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətlərini əhatə edən sənədli, tarixi oçerklər verilmişdir.


Baxış sayı: 2668
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında


 Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın "Elmi irsimiz" silsiləsi  çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

 

Elektron Kitab N 19

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 19 (160 - 2013)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:


Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu və http://www.kitabxana.net 

 

MİNAXANIM TƏKLƏLİ


TÜRK ƏSİLLİ RUSLAR


Elmi redaktor: Nizami CƏFƏROV 

AMEA-nın müxbir üzvü, professor, millət vəkili


MİNAXANIM TƏKLƏLİ. TÜRK ƏSİLLİ RUSLAR. Bakı, «NURLAR» Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2007, 184 səh.


Yazıçı-türkoloq Minaxanım Təkləlinin kitabı türk mənşəli rus soyadlarının yaranma və formalaşma tarixinə həsr edilmişdir. Kitabda mənşəcə türk olan tanınmış rus ailələrinin, o cümlədən böyük şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətlərini əhatə edən sənədli, tarixi oçerklər verilmişdir.

İSBN: 9952-426-71 -2

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 19 (160 - 2011)

 

Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanıAydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı - 2013