Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Ermənilər və həqiqətlər". I Cild (Rəsmi sənədlərlə). Kitabda zəngin arxiv sənədləri və ilkin mənbələr əsasında ermənilərin tarixindən, sosial-iqtisadi həyatından, mədəniyyətindən, dinindən və türklərə qarşı törətdiklərindən bəhs edilir.

Müəllif:

Fazil Qaraoğlu


Kateqoriya:

Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitablarıQısa Təsvir:

Fazil QARAOĞLU. "Ermənilər və həqiqətlər". I Cild (Rəsmi sənədlərlə). Professor F.Qaraoğlunun bu kitabında zəngin arxiv sənədləri və ilkin mənbələr əsasında ermənilərin tarixindən, sosial-iqtisadi həyatından, mədəniyyətindən, dinindən, yaşadıqları bölgələrdə ətrafa olan münasibətlərindən və türklərə qarşı törətdikləri məzalimlərdən bəhs edilir. Bu kitab xalqımızın bilmək məcburiyyətində olduğu tarixin bəzi qaranlıq səhifələrini oxuculara təqdim edir.


Baxış sayı: 2939
    
    


Prof. Fazil. QARAOĞLU


ERMƏNİLƏR VƏ HƏQİQƏTLƏR


(RƏSMİ SƏNƏDLƏRLƏ)


I CİLDProf. Fazil QARAOĞLU. ERMƏNİLƏR VƏ HƏQĠQƏTLƏR (RƏSMİ SƏNƏDLƏRLƏ). Bakı, «NURLAR» Nəşriyyat-Poliqrafıya Mərkəzi, 2007, 400 səh.

Professor F.Qaraoğlunun bu kitabında zəngin arxiv sənədləri və ilkin mənbələr əsasında ermənilərin tarixindən, sosial-iqtisadi həyatından, mədəniyyətindən, dinindən, yaşadıqları bölgələrdə ətrafa olan münasibətlərindən və türklərə qarşı törətdikləri məzalimlərdən bəhs edilir. Bu kitab xalqımızın bilmək məcburiyyətində olduğu tarixin bəzi qaranlıq səhifələrini oxuculara təqdim edir.


Elmi məsləhətçi: T.E.N. L.Məmmədova Baş redaktor: Ə.Əmirbəyli

Redaktor: B.Abdullayev

Korrektor: K.Eyvazova 


ISBN: 9952 - 426 - 70 - 4


© F.Qaraoğlu, 2007