Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

“Uçurum” Hekayələr. Bu toplu gənc yazar Yeqzar Cəfərlinin ilk bədii kitabıdır. O, yaradıcılığa ədəbiyyatın ən mürəkkəb sahəsi olan ədəbi tənqiddən başlayıb. daha sonra hekayələri ilə dövri mətbuatda imzası görünməyə başlayıb

Müəllif:

Yeqzar Cəfərli


Kateqoriya:

Gənc yazarların e-kitabıQısa Təsvir:

Yeqzar Cəfərli. “Uçurum”! – Bu toplu gənc dostumuz Yeqzar Cəfərlinin bədii kitabıdır. O, yaradıcılığa ədəbiyyatın ən mürəkkəb sahəsi olan ədəbi tənqiddən başlayıb. Bilirsiniz – yazarlar yaradıcılığa “istedadın üzə çıxmasının ən qolay yolu” sayılan şeirlə başlar, bu da olmazsa kiçik hekayələrlə başlarlar adətən. Ancaq Yeqzar hələ III kurs tələbəsiykən böyük ədəbiyyatçı alim Əli Fəhmi haqqında araşdırmalar aparmış, 2011-ci ildə “Adiloğlu” nəşriyyatında “Əli Fəhmi dünyası” monoqrafik kitabını çap etdirmişdir. Bununla da yetinməyən gənc yazar respublika mətbuatında ardıcıl olaraq öz publisistik və tənqidi yazıları ilə çıxış etməkdədir...


Baxış sayı: 2836
    
    www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

"Gənc yazarın ilk e-kitabı" 59 (145 – 2013)

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu   http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın  kulturoloji-innovativ layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Elektron Kitab N 59 (145 – 2013)

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxana

 

Yeqzar Cəfərli


Uçurum


(Hekayələr) 


“Uçurum”! – Bu toplu gənc yazar Yeqzar Cəfərlinin ilk bədii kitabıdır. O, yaradıcılığa ədəbiyyatın ən mürəkkəb sahəsi olan ədəbi tənqiddən başlayıb. Bilirsiniz – yazarlar yaradıcılığa “istedadın üzə çıxmasının ən qolay yolu” sayılan şeirlə başlar, bu da olmazsa kiçik hekayələrlə başlarlar adətən. Ancaq Yeqzar hələ III kurs tələbəsiykən böyük ədəbiyyatçı alim Əli Fəhmi haqqında araşdırmalar aparmış, 2011-ci ildə “Adiloğlu” nəşriyyatında “Əli Fəhmi dünyası” monoqrafik kitabını çap etdirmişdir. Bununla da yetinməyən gənc yazar respublika mətbuatında ardıcıl olaraq öz publisistik və tənqidi yazıları ilə çıxış etməkdədir...

  E-kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2013. E-nəşr N 59 (145 – 2013)

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloqRedaktor və ön sözün müəllifi: Əkbər Qoşalı

Yeqzar Cəfərli. Uçurum (hekayələr). Bakı, “Nurlan”, 2012, 108 səh.