Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Bermud üçbucağı" (televiziya pyesi). Televiziya üçün işlənmiş detektiv, psixoloji bir pyes. Hadisələr qeyri-müəyyən bir xarici ölkədə baş verir.

Müəllif:

Füzuli Yavər


Kateqoriya:

Dram əsərləri. PyeslərQısa Təsvir:

Füzuli Yavər. "Bermud üçbucağı" (televiziya pyesi).  Televiziya üçün işlənmiş detektiv, psixoloji bir pyes. Hadisələr qeyri-müəyyən bir xarici ölkədə baş verir.


Baxış sayı: 2603
    
    


www.kitabxana.net

 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

“Çağdaş pyes”  N 06 (123 - 2013)

 

Bu elektron nəşr YYSQ ilə http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Çağdaş pyes” Kulturoloji-şəbəkə ədəbiyyatı layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.


Elektron Kitab N 06


 YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 06 (123 - 2013)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum: 

 Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.net

 

Füzuli Yavər


"Bermud üçbucağı"


Televiziya pyesi


Füzuli Yavər. Televiziya üçün işlənmiş detektiv, psixoloji bir pyes. Hadisələr qeyri-müəyyən bir xarici ölkədə baş verir.


 Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanıAydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


Müəllifin başqa əsərləri burada: 


http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=12