Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Qara pərdəli pəncərə". Maqiya teatrı üçün işlənmiş yeni və maraqlı bir pyes. Görkəmli türk yazarı S. Dərvişin məşhur "Fosforlu Cevriyyə" romanı əsasında. Çox hüznli, faciəvi sonluqlu bir sevgi hekayəsi.“Çağdaş pyes” N 05

Müəllif:

Füzuli Yavər


Kateqoriya:

Dram əsərləri. PyeslərQısa Təsvir:

Füzuli Yavər. "Qara pərdəli pəncərə".  Maqiya teatrı üçün işlənmiş yeni və maraqlı bir pyes. Görkəmli türk yazarı S. Dərvişin məşhur "Fosforlu Cevriyyə" romanı əsasında. Çox hüznli, faciəvi sonluqlu bir sevgi hekayəsi.“Çağdaş pyes” N 05 (112 - 2013)


Baxış sayı: 3247
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

“Çağdaş pyes”  N 05 (112 - 2013)

 

Bu elektron nəşr YYSQ ilə http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Çağdaş pyes” Kulturoloji-şəbəkə ədəbiyyatı layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Elektron Kitab N 05

 YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 05 (112 - 2013)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

 Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.net

 

Füzuli Yavər


"Qara pərdəli pəncərə"

 

Pyes


Füzuli Yavər. "Qara pərdəli pəncərə".  Maqiya teatrı üçün işlənmiş yeni və maraqlı bir pyes. Görkəmli türk yazarı S. Dərvişin məşhur "Fosforlu Cevriyyə" romanı əsasında. Çox hüznli, faciəvi sonluqlu bir sevgi hekayəsi.

 

Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanıAydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


Romanın bütün süjeti cəmi dörd nəfər personajla əhatələnib.

 

İştirak edirlər:


CEVRİYYƏ.

BARBA.

KƏRİM.

O.


Lirik,psixoloji dialoqlar, dinamik, dəruni hisslər oyadan hadisələr, həyəcanlı səhnələr. Səhnə tərtibatı poetik stilli veşizm cərəyanına uyğundur. Tamaşa çox emosional musiqi tərtibatı, dəqiq səs effektləri tələb edir.

 

Müəllifin başqa əsərləri burada: 


http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=12