Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Эсмира Багирова. “Жизнь как жизнь”. В настоящий сборник включены стихи, переводы, рассказы, повествующие о самом главном чувстве человека - чувтсве любви. Esmira Bağırova. "Həyat kimi həyat". "Azərbaycan e-kitabı: rus dilində"

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Rus dilində Azərbaycan kitabıQısa Təsvir:

Эсмира Багирова. “Жизнь как жизнь”. В настоящий сборник включены стихи, переводы, рассказы, повествующие о самом главном чувстве человека - чувтсве любви.   Esmira Bağırova. "Həyat kimi həyat". "Azərbaycan e-kitabı: rus dilində" 20 (98 – 2013)


Baxış sayı: 2630
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

"Azərbaycan e-kitabı: rus dilində" 20 (98 – 2013)

 

 Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun 2013-cü ildə maliyyə yardımı Müsabiqəsinin qalibi olmuş və bir hissəsi maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun   http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın həyata keçirtdiyi "Rusdilli gənclər üçün Azərbaycan e-kitablarının hazırlanması, təqdimatı" - Kulturoloji-şəbəkə layihə çərçivəsində hazırlanıb və yayılır.


 Elektron Kitab N 20 (98 – 2013)


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

Azərbaycan Respublikası Prezidenti  yanında  Azərbaycan Gənclər Fondu

http://youthfoundation.az


Эсмира Багирова


“Жизнь как жизнь”

 

В настоящий сборник включены стихи, переводы, рассказы, повествующие о самом главном чувстве человека - чувтсве любви.

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.


YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N  20  (8 - 2013)

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

  

Layihə çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanan və yayılan digər e-kitablarla burada tanış olun:

 

 http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=142Эсмира Багирова, “Жизнь как жизнь”. Баку, издательство “Йазычы” - 2012, 192 стр.