Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Aşıq Bəsti. “Bənövşələr”. Toplayanı, tərtib edəni: Sədnik Paşa Pirusltanlı. Kitabda XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəllərində yaşamış el şairi Aşıq Bəstinin şeirləri toplanıb, həyat və yaradıcılığını əhatə edən yazılar verilib.

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

KlassikaQısa Təsvir:

Aşıq Bəsti. “Bənövşələr” . II  nəşr. Toplayanı və tərtib edəni: Sədnik Paşa Pirusltanlı, filologiya elmləri doktoru, professor. Kitabda XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəllərində yaşamış el şairi Aşıq Bəstinin həyat və yaradıcılığından bəhs edilir. Burada, eyni zamanda professor Sədnik Paşa Pirsultanlı toplayıcı və tərtibçi kimi Aşıq Bəstinin ədəbi irsinə və yeni toplanmış şeirlərinə nəzəri münasibət bildirmişdir. Həmçinin, Aşıq Bəstinin nəsil şəcərəsi ilə bağlı oxucular sənətkarın yaxın qohumları ilə tanış edilmişdir. “Bənövşələr”  kitabının ikinci nəşrində kitaba yazılmış müqəddimə yenidən nəzərdən keçirilmiş, genişləndirilmiş, eyni zamanda, kitabın ümumi görkəminə və bədii-estetik gözəlliyinə xüsusi diqqət yetirilmişdir.


Baxış sayı: 2214
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında


“El ədəbiyyatı”: seriya e-kitablar

 N 01 (74 - 2013)

 

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu və   http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın kulturoloji-innovativ layihəsi çərçivəsində hazırlanıb və yayılır.

Elektron Kitab N 01 (74 – 2013) 


AŞIQ  BƏSTİ

 

        BƏNÖVŞƏLƏR 

 

II  nəşr

 

Toplayanı və tərtib edəni: Sədnik Paşa Pirusltanlı, filologiya elmləri doktoru, professor. 

Redaktor:   Sahibə PAŞAYEVA, AMEA Folklor İnstitutunun Baş elmi işçisi.


Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:


Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq 

 

Aşıq Bəsti. “Bənövşələr”  kitabı. 76   səh.

                                       

Kitabda XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəllərində yaşamış el şairi Aşıq Bəstinin həyat və yaradıcılığından bəhs edilir. Burada, eyni zamanda professor Sədnik Paşa Pirsultanlı toplayıcı və tərtibçi kimi Aşıq Bəstinin ədəbi irsinə və yeni toplanmış şeirlərinə nəzəri münasibət bildirmişdir. Həmçinin, Aşıq Bəstinin nəsil şəcərəsi ilə bağlı oxucular sənətkarın yaxın qohumları ilə tanış edilmişdir. “Bənövşələr”  kitabının ikinci nəşrində kitaba yazılmış müqəddimə yenidən nəzərdən keçirilmiş, genişləndirilmiş, eyni zamanda, kitabın ümumi görkəminə və bədii-estetik gözəlliyinə xüsusi diqqət yetirilmişdir.