Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Seçilmis əsərləri". Beş cilddə. II cild. Bu poetik topluya xalq yazıçısının 1938-1955-ci illərdə qələmə aldığı müxtəlif səpkili şeirlər toplanmışdır.

Müəllif:

Səməd Vurğun


Kateqoriya:

KlassikaQısa Təsvir:

Səməd Vurğun. Seçilmis əsrləri. Bes cilddə. II cild. "Seçilmis əsərləri"nin bu cildinə ilhamlı sairin 1938-1955-ci illərdə yazdıgı seirələr toplanmısdır. Bu gerçək poeziya nümunələri sovet hakimiyyəti dövründə həqiqi istedadın həmisə qarsılasa bildiyi böyük çətinliklərin uğurlu bədii həllinin birər örnəkləridir. Həmin seirlərin hər birində Vurğun eyni vaxtda üç qatda - Azərbaycan, Dünya və Tarix adlı üç məkanda yasayan filosofdur.


Baxış sayı: 3329
    
    


Səməd Vurğun


"Seçilmis əsrləri"


Bes cilddə


II cild


 

Bu kitab “Səməd Vurğun. Əsərləri. Yeddi cilddə. II cild” (Bakı, Elm, 1986) nəsri əsasında təkrar nəsr hazırlanmısdır.


Tərtib edəni: Aslan Salmansoy

Redaktoru: Aybəniz Vurğunqızı


Səməd Vurğun. Seçilmis əsrləri. Bes cilddə. II cild. Bakı, "Sərq-Qərb", 2005, 248 səh.

Azərbaycan xalqının milli-ictimai düsüncə, əxlaq və mənəviyyat, bədii təfəkkür ənənsi XX yüzilin ortalarında öz təkrarsız əksini Səməd Vurgun poeziyasında tapır. Çünki Vurgun ilhamının poetik məcrası, onun sənətkar maragının bədii əhat dairsi ən genis fəlsəfi miqyasları, cografi üfuqləri birləşsdirir.

Dövrün böyük poeziyasını yaradan Vurgunun hətta rəsmi ideologiya qəliblərin az və ya çox dərəcədə uyğun tərənnüm xarakterli seirləri də yüksək poetik ilhamla və səmimi sair duygularıyla qələm alınmısdır.

"Seçilmis əsərləri"nin bu cildinə ilhamlı sairin 1938-1955-ci illərdə yazdıgı seirələr toplanmısdır. Bu gerçək poeziya nümunələri sovet hakimiyyəti dövründə həqiqi istedadın həmisə qarsılasa bildiyi böyük çətinliklərin uğurlu bədii həllinin birər örnəkləridir. Həmin seirlərin hər birində Vurğun eyni vaxtda üç qatda – Azərbaycan, Dünya və Tarix adlı üç məkanda yasayan filosofdur.

 

Eləcə də tanış olun:


I Cild burada: http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=742

III Cild burada: http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=834