Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

B.Budaqov, N.Məmmədov. "Azərbaycanın Lənkəran regionu toponimlərinin izahlı lüğəti". Dünən dünyasını dəyişmiş akademik Budaq Budaqovun əziz xatirəsinə bağışlanılır...

Müəllif:

Budaq Budaqov


Kateqoriya:

Lüğətlər, ensiklopediyalarQısa Təsvir:

 


Baxış sayı: 3335
    
    


 

"Elmi irsimiz" silsiləsi 


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə   http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın "Elmi irsimiz" silsiləsi  çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Elektron Kitab N 07

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 07 (102 - 2012)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:


YYSQ və http://www.kitabxana.net 

 

 

AZƏRBAYCAN MILLI ELMLƏR AKADEMIYASI

 

Akademik H.Ə.ƏLİYEV adına COĞRAFİYA İNSTİTUTU

 

B.Ə.BUDAQOV, N.G.MƏMMƏDOV

 

AZƏRBAYCANIN LƏNKƏRAN REGİONU

TOPONİMLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ


 

 B.Ə.BUDAQOV, N.G.MƏMMƏDOV. Azərbaycanın Lənkəran regionu toponimlərinin izahlı lüğəti. 2007, 140 səh.

 Oxuculara təqdim olunan kitabda Lənkəran regionuna şərti daxil edilən Astara, Lənkəran, Lerik, Masallı, Yardımlı və Cəlilabad inzibati rayonları ərazisində qeydə alınmış 1330-a qədər coğrafi addan bəhs olunur. Lüğətə təbii vilayətdə mövcud olan yaşayış məntəqələri, dağ və çay adları ilə yanaşı ərazidəki bəzi güney, quzey, zirvə, yamac, təpə, dərə, göl, mərdo, bulaq, axmaz, kövşən və digər coğrafi obyekt adları da daxil edilmişdir. İzahlı lüğət geniş oxucu kütləsi, mütəxəssislər və müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 08 (118 - 2012)

Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanıAydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı - 2012