Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Əkinçi" qəzeti (1875-1877)" Tam mətn. İlk milli mətbuat orqanımız sayılan, əsası maarifçi-ziyalımız Həsən bəy Zərdabi tərəfindən qoyulan "Əkinçi" qəzetində verilmiş materiallar

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

KulturolojiQısa Təsvir:

"Əkinçi" qəzeti (1875-1877)" Tam mətn. İlk milli mətbuat orqanımız sayılan, əsası maarifçi-ziyalımız Həsən bəy Zərdabi tərəfindən qoyulan  "Əkinçi" qəzetində  verilmiş ədəbi-bədii, publisistik-ictimai, elmi-mədəni materiallar...


Baxış sayı: 2657
    
    


"Əkinçi" qəzeti

(1875-1877)"


Tam mətn


İlk milli mətbuat orqanımız sayılan, əsası maarifçi-ziyalımız Həsən bəy Zərdabi tərəfindən qoyulan "Əkinçi" qəzetində verilmiş ədəbi-bədii, publisistik-ictimai, elmi-mədəni materiallar...

 


Əkinçi. 1875-1877.
Tam mətni
Bakı, "Avrasiya Press", 2005, 496 səh., tirajı 25000.
079.4754 - dc 21
ISBN 9952-421-29-8
Azərbaycan dövri mətbuatının bünövrəsi sayılan "Əkinçi" qəzeti Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyəti tarixinə şərəfli səhifələr yazmışdır. Bu kitabda milli mətbuatımızın ilk qaranquşu, XIX əsr Azərbaycan ictimai-siyasi həyatının aynası olan və cəmi 56 nömrəsi çıxan qəzetin tam mətni təqdim olunur.
"Əkinçi" qəzetinin komplekti çox nadir nüsxə halı aldığına görə kitab jurnalist, ədəbiyyatşünas, tarixçi, dilçi, filosof, iqtisadçı, sənətşünas alimlər və b. üçün qiymətli mənbə olacaqdır.

 

 

"Əkinçi" — Azərbaycan dilində işıq üzü görən ilk milli qəzet. 1875-ci ilin 22 iyulundan 1877-ci ilin 29 sentyabrınaqədər nəşr edilən Əkinçi qəzetinin ümumilikdə 56 sayı işıq üzü görmüşdü. Qəzet ayda iki dəfə 300-400 tirajla nəşr olunurdu; baş redaktoru Həsən bəy Zərdabi idi.

XIX əsrin II yarısında Azərbaycanın iqtisadi və ictimai inkişafı milli mətbuatımızın yaranmasını zəruri edirdi. Bu zərurəti dərk edən görkəmli maarifçi Həsən bəy Zərdabi hökumətə müraciət edərək çətinliklə olsa da belə bir qəzetin nəşrinə icazə ala bilmişdi. Qəzetin nəşri üçün Zərdabi İstanbuldan xüsusi ərəb mətbəə şriftləri gətirtməli olmuş və nəhayət, xeyli əziyyətdən sonra 1875-ci ilin 22 iyulunda Bakıda qubernator mətbəəsində qəzetin ilk nömrəsinin nəşrinə nail ola bilmişdi. "Əkinçi"nin nəşrilə həm də milli mətbuatımızın əsası qoyulmuşdu.

"Əkinçi" qəzetində Moskvadan Nəcəf bəy Vəzirov  Əsgər ağa Gorani, Şamaxıdan Seyid Əzim Şirvani Məhəmmədtağı Əlizadə Şirvani, Dərbənddən Heydəri və Tiflisdən Mirzə Fətəli Axundovun məqalələ və digər yazıları dərc olunurdu.

1877-1878-ci illər Rus-Türk müharibəsi başlanan zaman arxa cəbhədə "türk-tatar" dilində qəzetin mövcudluğundan ehtiyat edən Rusiya hökümətinin göstərişi ilə 1877-ci ilin sentyabrın 29-da "Əkinçi"nin nəşrinə rəsmən xitam verilmişdi.

İlk mətbuat orqanımız olan "Əkinçi" qəzetinin işıq üzü gördüyü gün - iyulun 22-si artıq respublikamızda "Mətbuat Günü" kimi qeyd edilir[1].

Bütün nömrələri

 1. 22 iyul 1875, №1
 2. 5 avqust 1875, №2
 3. 21 avqust 1875, №3
 4. 5 sentyabr 1875, №4
 5. 20 sentyabr 1875, №5
 6. 5 oktyabr 1875, №6
 7. 20 oktyabr 1875, №7
 8. 4 noyabr 1875, №8
 9. 18 noyabr 1875, №9
 10. 2 dekabr 1875, №10
 11. 18 dekabr 1875, №11
 12. 1 yanvar 1876, №12
 13. 16 yanvar 1876, №1
 14. 30 yanvar 1876, №2
 15. 15 fevral 1876, №3
 16. 29 fevral 1876, №4
 17. 15 mart 1876, №5
 18. 29 mart 1876, №6
 19. 14 aprel 1876, №7
 20. 28 aprel 1876, №8
 21. 13 may 1876, №9
 22. 27 may 1876, №10
 23. 11 iyun 1876, №11
 24. 25 iyun 1876, №12
 25. 11 iyul 1876, №13
 26. 25 iyul 1876, №14
 27. 9 avqust 1876, №15
 28. 29 avqust 1876, №16
 29. 8 sentyabr 1876, №17
 30. 22 sentyabr 1876, №18
 31. 8 oktyabr 1876, №19
 32. 22 oktyabr 1876, №20
 33. 6 noyabr, 1876, №21
 34. 20 noyabr 1876, №22
 35. 6 dekabr 1876, №23
 36. 22 dekabr 1876, №24
 37. 4 yanvar 1877, №1
 38. 18 yanvar 1877, №2
 39. 2 fevral 1877, №3
 40. 17 fevral 1877, №4
 41. 3 mart 1877, №5
 42. 17 mart 1877, №6
 43. 31 mart 1877, №7
 44. 14 aprel 1877, №8
 45. 28 mart 1877, №9
 46. 12 may 1877, №10
 47. 26 may 1877, №11
 48. 9 iyun 1877, №12
 49. 23 iyun 1877, №13
 50. 7 iyul 1877, №14
 51. 21 iyul 1877, №15
 52. 4 avqust 1877, №16
 53. 18 avqust 1877, №17
 54. 1 sentyabr 1877, №18
 55. 15 sentyabr 1877, №19
 56. 29 sentyabr 1877, №20