Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Azərbaycan ədəbiyyatının Borçalı qolu (1920-ciilə qədər)". Monoqrafiya müəllifin «Borçalı ədəbi mühiti (1920-ci ilə qədər)» mövzusunda doktorluq dissertasiyası əsasında hazırlanmışdır. "Elmi irsimiz" silsiləsindən

Müəllif:

Şurəddin Məmmədli


Kateqoriya:

Dərslik, elmi kitablarQısa Təsvir:

Şurəddin Məmmədli. "Azərbaycan ədəbiyyatının Borçalı qolu (1920-ciilə qədər)". Monoqrafiya müəllifin «Borçalı ədəbi mühiti (1920-ci ilə qədər)» mövzusunda doktorluq dissertasiyası əsasında hazırlanmışdır. "Elmi irsimiz" silsiləsindən


Baxış sayı: 2414
    
    


 

"Elmi irsimiz" silsiləsi 


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə   http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın "Elmi irsimiz" silsiləsi  çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Elektron Kitab N 07

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 07 (102 - 2012)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:


YYSQ və http://www.kitabxana.net 

 

Şurrəddin Məmmədli

 

Azərbaycan ədəbiyyatının Borçalı qolu

(1920-ciilə qədər)


Monoqrafiya 

 

Türkiyə Ardahan Universitetinin professoru, filologiya elmləri doktoru Şurəddin Məmmədlinin  "Azərbaycan ədəbiyyatının Borçalı qolu (1920-ciilə qədər)" monoqrafiyası alimin «Borçalı ədəbi mühiti (1920-ci ilə qədər)» mövzusunda doktorluq dissertasiyası əsasında hazırlanmışdır.

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 07 (102 - 2011)

Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanıAydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı - 2012


 

Məmmədli Ş. B. Azərbaycan ədəbiyyatının Borçalı qolu (1920-ciilə qədər). Monoqrafiya. Tbilisi: Kolori, 2003.

Monoqrafiya müəllifin «Borçalı ədəbi mühiti (1920-ci ilə qədər)» mövzusunda doktorluq dissertasiyası əsasında hazırlanmışdır.

Мамедов Шураддин Бахаддин-оглы. Борчалинская ветвь азербайджанской литературы. (на азербайджанском языке)

Тбилиси – «Колори» – 2003

Çap vərəqi 17. Çapa imzalanmış 21.03.2003. Nüsxə sayı 1000.

«Kolori» nəşriyyatının mətbəəsi, Tbilisi, M. Kostava küç., 14.

© Məmmədli Ş. B.; Kolori, 2003.