Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Təzkirə" ("Ağazü əncam" - "Məbdə" və məad" - "Başlanğıc və son"). Filosofun fars və ərəb dillərindən çevrilən bu əsərində dini-fəlsəfi və İslam fəlsəfi haqqında unikal intellektual düşüncələri yer alıb...

Müəllif:

Nəsrəddin Tusi


Kateqoriya:

Sufizm. Sufi poeziyasıQısa Təsvir:

Məhəmməd ibn Həsən Nəsrəddin Tusi. "Təzkirə" ("Ağazü əncam" - "Məbdə' və məad" - "Başlanğıc və son"). Filosofun fars və ərəb dillərindən çevrilən bu əsərində dini-fəlsəfi və İslam fəlsəfi haqqında intellektual düşüncələri yer alıb... İlk dəfə tərcümə olunur...


Baxış sayı: 3587
    
    


Məhəmməd ibn Həsən Nəsrəddin Tusi


"Təzkirə"


"Ağazü əncam"

"Məbdə' və məad"

"Başlanğıc və son"


Filosofun fars və ərəb dillərindən çevrilən bu əsərində dini-fəlsəfi və İslam fəlsəfi haqqında intellektual düşüncələri yer alıb... 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun nəşri...


 

Fars və ərəb dillərindən çevirəni, ön söz və şərhlərin müəllifi: Əmirşah Babaşah oğlu Əmirəhmədov.

 

 

NƏSİRƏDDİN TUSİ. ÖVSAFÜL-ƏŞRAF (ŞƏRAFƏTLİ İNSANLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ) əsəri burada:


 

http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=968