Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Əbu Turxanın hikmət dünyası". Professor Səlahəddin Xəlilovun təqdimatında. Kitabda min illərin sınağından çıxmış və bu gün həqiqət yolunu nişan verən, düzü əyridən, haqqı nahaqdan seçməkdə bizə bələdçi olan müdrik fikirlər toplanmışdır.

Müəllif:

Səlahəddin Xəllilov


Kateqoriya:

Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlərQısa Təsvir:

"Əbu Turxanın hikmət dünyası". Kitabda "Əbu Turxanın hikmət dünyası" adı altında min illərin sınağından çıxmış və bu gün həqiqət yolunu nişan verən, düzü əyridən, haqqı nahaqdan seçməkdə bizə bələdçi olan müdrik fikirlər toplanmışdır.


Baxış sayı: 3386
    
    


 

www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə   http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın "Elmi irsimiz" silsiləsi  çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Elektron Kitab N 05

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 05 (81 - 2012)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:


http://www.kitabxana.net 

 

"Əbu Turxanın hikmət dünyası"


Müəllif-tərtibçi: Səlahəddin Xəlilov

 


YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 05 (81 - 2012)

 


Əbu Turxanın hikmət dünyası. Prof. Dr.Səlahəddin Xəlilovun təqdimatında. Bakı, "Çaşıoğlu" nəşriyyatı, 2012, 445 səh.

Kitabda "Əbu Turxanın hikmət dünyası" adı altında min illərin sınağından çıxmış və bu gün həqiqət yolunu nişan verən, düzü əyridən, haqqı nahaqdan seçməkdə bizə bələdçi olan müdrik fikirlər toplanmışdır.


İnsan həyatının müxtəlif sahələrinə aid olan hər bir fəslə giriş mətni yazılmış, mövzular sadəcə aforizmlər vasitəsilə deyil,
həm də fəlsəfi təhlil səviyyəsində işıqlandırılmışdır. 

Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.


ISBN: 978-9952-8147-1-2


© 
Xəlilov S., 2012