Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Maqbet". İngilis dilindən tərcümə: Sabir Mustafa. Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsinin dəyərli dram əsəri: ana dilimizdə... “Orijinaldan bədii-filoloji tərcümələr” Kulturoloji-Tərcümə Layihəsi çərçivəsində... www.kitabxana.net

Müəllif:

Vilyam Şekspir


Kateqoriya:

Böyük Britaniya - İngiltərəQısa Təsvir:

Vilyam Şekspir. "Maqbet".  İngilis dilindən tərcümə edəni: Sabir Mustafa. Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsinin dəyərli dram əsəri: ana dilimizdə... “Orijinaldan bədii-filoloji tərcümələr” Kulturoloji-Tərcümə Layihəsi çərçivəsində... www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında...


Baxış sayı: 4331
    
    


“Orijinaldan bədii-filoloji tərcümələr” Kulturoloji-Tərcümə Layihə

 

www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

Bu elektron nəşr http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Orijinaldan bədii-filoloji tərcümələr” Kulturoloji-Tərcümə Layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

 Elektron Kitab N 06

 

 YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 06 - 77 (2012)

 

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

 

 Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.net

 

Vilyam Şekspir

 

"Maqbet"


İngilis dilindən tərcümə edəni Sabir Mustafa


Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsinin dəyərli dram əsəri: ana dilimizdə... “Orijinaldan bədii-filoloji tərcümələr” Kulturoloji-Tərcümə Layihəsi çərçivəsində...


YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 06 (77 - 2012)

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2012

 

V.Şekspirin azərbaycanca başqa əsərləri burada: 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=83&alp=V