Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"İşdə meditasiya". Gənc və istedadlı yazarın ilk kitabında hekayələri toplanıb. Onun hekayələrindən sevgisi və nifrətiylə, sevinci və kədəriylə bizə tanış, həm də doğma olan bənzərsiz insan taleləri keçir.

Müəllif:

Nihalə


Kateqoriya:

Yeni ədəbiyyatQısa Təsvir:

Nihalə. "İşdə meditasiya". Gənc və istedadlı yazarın ilk kitabında hekayələri toplanıb. Onun hekayələrindən sevgisi və nifrətiylə, sevinci və kədəriylə bizə tanış, həm də doğma olan bənzərsiz insan taleləri keçir. Gənc yazar Nihalənin "İşdə meditasiya" adlı hekayələr kitabı oxuculara təqdim olunub. Orijinal yazı tərzi ilə seçilən gənc yazarın qələmə aldığı  hekayələri, "Vətən sərhədi-gözümüzün kirpikləri" essesi kitaba daxil edilib.


Baxış sayı: 3087
    
    


www.kitabxana.net  


Millli Virtual Kitabxananın təqdimatında


Nihalə


"İşdə meditasiya"


Gənc yazar Nihalənin "İşdə meditasiya" adlı hekayələr kitabı oxuculara təqdim olunub. Orijinal yazı tərzi ilə seçilən gənc yazarın qələmə aldığı "Qara torağay", "Bir ayaq iki başmaqda", "Xaltasız", "Bankomat", "Klassik şantaj", "Pişik diplomatiyası", "Fürsət", "Polya xala", "Yalanın təzahürü", "Yuxu", "Yasda", "İşdə meditasiya", "Şirin güzəşt", "İctimai qınaq", "Nataşa", "Kənd həyatı" və başqa hekayələri, "Vətən sərhədi-gözümüzün kirpikləri" essesi kitaba daxil edilib. Müəllifin hekayələri vətənpərvərlik və milli təssübkeşlik motivlərindədir. Doğma yurdun gözəllikləri, əsir torpaqlarımızın yanğıları hekayələrin əsas mövzusudur. Nihalə hekayələrində sevgisi və nifrətiylə, sevinci və kədəriylə bizə tanış olan, həm də doğma olan bənzərsiz insan talelərini qələmə alıb. Müəllifin təsvirçilikdən uzaq olması, humanizmi onun oxucuya yaxınlaşdıran əsas cəhətlərdəndir.

Qeyd edək ki, Nihalə ədəbi yaradıcılığa nəsr və tərcümə ilə başlayıb. Hekayələri, ingilis dilindən Azərbaycan dilinə çevirdiyi əsərlər mətbu orqanlarda müntəzəm çap olunur. 2009-cu ildə dünya şöhrətli Amerika yazıçısı Riçard Baxın "Conatan Livinqston adlı Qağayı" povestini dilimizə tərcümə edib. "2009- cu ilin yeni nəsil tərcüməçisi" kimi və fərdi yaradıcılıq uğurlarına görə milli kulturoloji mükafata layiq görülüb.

Nihalə ilk hekayələri çap olunan kimi bənzərsizliyilə diqqəti cəlb etdi, çünki hisslərini, duyğularını qələmiylə dara çəkmir, səmimi və sadə yazır. Əslində, bu sadəlik, təbiətin diliylə danışması Nihalənin orijinal yazı üslubudur, həm də Allahın yaratdıqlarına bağlılığı və ehtiramıdır. Onun yaradıcılığı vətənpərvərliyi və milli təəssübkeşliyilə seçilir. Doğma yurdun gözəllikləri, əsir torpaqlarımızın yanğıları hekayələrinin əsas mövzularıdır.

Hekayələrindən sevgisi və nifrətiylə, sevinci və kədəriylə bizə tanış, həm də doğma olan bənzərsiz insan taleləri keçir.
Təsvirçilikdən uzaq olması, humanizmi Nihaləni oxucuya yaxınlaşdıran əsas cəhətlərdir.

Nihalə. "İşdə meditasiya". Bakı. Qanun nəşriyyatı, 2012. 120 səhifə.

© Nihalə, 2012.