Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Firuze Memmedli. "I shall overstep the borders in the name time..." "Aşacağam zaman adlı sədləri". "Aşacağım zaman adlı hududu..." "Но меня управу время не найдет..." (Azərbaycanc, ingiliscə, rusca, türkcə)

Müəllif:

Firuzə Məmmədli


Kateqoriya:

İngiliscəQısa Təsvir:

Poetess Firuze Memmedli. "I shall overstep the borders in the name time..." Firuza Məmmədli. "Aşacağam zaman adlı sədləri". "Aşacağım zaman adlı hududu..." "Но меня управу время не найдет..." (Azərbaycanca, türkcə, rusca, ingiliscə şeirlər kitabı)...


Baxış sayı: 3398
    
    


Bu elektron nəşr WWW.KİTABXANA.NET - Milli Virtual Kitabxananın “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinə gələn xarici qonaqlar, turistlət və soydaşlarımız üçün Azərbaycan kitablarını, eləcə də yazıçılarımızın əsərlərini müxtəlif dillərdə, rəqəmsal - e-kitab formatında hazırlamaq..." Kulturoloji-innovativ Layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanır və yayılır.


Elektron Kitab N 2

(YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 17 (2012))


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:


Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 

 

www.kitabxana.net


Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

Firuza Məmmədli


Aşacağam zaman adlı sədləri


(Azərbaycanca, türkce, rusca, ingiliscə)

 

Aşacağım zaman adlı hududu...


Но меня управу время не найдет...


I shall overstep the borders in the name time...


 Poetess Firuze Memmedli. "I shall overstep the borders in the name time..." Firuza Məmmədli. "Aşacağam zaman adlı sədləri". "Aşacağım zaman adlı hududu..." "Но меня управу время не найдет..." (Azərbaycanca, türkcə, rusca, ingiliscə şeirlər kitabı)...

Azərbayca ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi, şairə-alim Firuzə Məmmədlinin dünya dillərinə tərcümə olunmuş şeirlər kitabının e-variantı...

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 17 (2012)

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 

Aydın Xan (Əbilov) - yazar-kulturoloq


YYSQ - Milli Virtual Kitabxana

Bakı - 2012

 

I SHALL OVERSTEP THE LIMITS OF TIME

 

Poetess Firuze Memmedli is one of the famous representatives of the contemporary Azerbaijan Poetry. She came to literature in the 60 th years of the last century. Up present more than 23 books of poems of the poetess have been published. Her creative activity is variagated; she has 4 monoghraps, more than 120 scientific and publicistc articles. The poetess is also candidate of philological sciences, she is assistant professor in Azer-baijan State Pedagogical University.
Some of her poems have been trans-lated into English, Russian, Uzbek, Turkman, Turkish, Ukraine, Persian and Korean languages. She has translated some poems from Russian, Uzbek, Tajik languages. Poems of a lot of Turkish poets have translated into Azerbaijani by Firuze Memmedli. Her poems have been honoured with the first prize in the International Poetry Festivals and compet-titions.
Recently her "Selected works" have been published in five-volume-edition.


ОБ АВТОРЕ

 

Фируза Мамедли - это имя хорошо известно в современной азербайджанской поэзии.
Ее сравнивают с драгоценным кам-нем в оправе отечественной литературы. Фируза означает бирюзу на азербайджан-ском языке. И так же, как бирюза, ее поэзия поднимает читателя к синеве неба, она чиста и трогательна. Заставляет человека задуматься о смысле жизни, бытия. Фируза Мамедли - пришла в литературу в 60-х годах прошлого столетия. До сегодняшнего дня у поэтессы вышло из печати более 23 книг. Ее творчество - многогранно: 4 монографии, свыше 120 научных и публицистических статей. Она кандидат филологических наук, доцент Азербайджанского педагогического университета. Ее стихи печатались на различных языках мира: на английском, русском, узбекском, туркменском, турец-ком, грузинском, украинском, форсидском, корейском. И сама она переводит - с русского, узбекского, таджикского. Озвучи¬ла на азербайджанском языке и многих турецких поэтов. На международных фору¬мах, конкурсах и фестивалях ее стихи зани¬мали первое место, награждались премиями. А недавно у поэтессы вышла из печати книга избранных ее произведений в объеме пяти печатных листов.