Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Əruz vəzninin sadələşdirilmiş qəlibləri". Gənc intellektualdan klassik Şərq - ərəb-fars-türk poetik texnologiyalar haqqında çox maraqlı bir elmi-filoloji araşdırma...

Müəllif:

Şirvani Ədilli


Kateqoriya:

Dərslik, elmi kitablarQısa Təsvir:

"Əruz vəzninin sadələşdirilmiş qəlibləri". Gənc intellektualdan klassik Şərq - ərəb-fars-türk poetik texnologiyalar haqqında çox maraqlı bir elmi-filoloji araşdırma... Kitabda əruz vəzninin yaranması, xüsusiyyətləri, türkcəmizə və folklorumuza uyğunluq məsələlərinə toxunulmuş, bu vəznin daha asan öyrənilməsi üçün Azərbaycan şeirində işlənən əruz bəhrlərinin sadələşdirilmiş qəlibləri tərtib edilmişdir. Kitab şeir vəznləri ilə maraqlanan, o cümlədən əruz vəznini öyrənmək istəyən şəxslər üçün  nəzərdə tutulmuşdur.


Baxış sayı: 3492
    
    


Şirvani Ədilli

 


ƏRUZ VƏZNİNİN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ QƏLİBLƏRİ


"Türküstan" kitabxanasıRedaktor:Fil. el. d., prof.  Nəsir ƏhmədliƏdilli  Şirvani Əruz vəzninin sadələşdirilmiş qəlibləri. Bakı, "Adiloğlu"-2010, 50 səh.


Kitabda əruz vəzninin yaranması, xüsusiyyətləri, türkcə-mizə və folklorumuza uyğunluq məsələlərinə toxunulmuş, bu vəznin daha asan öyrənilməsi üçün Azərbaycan şeirində işlənən əruz bəhrlərinin sadələşdirilmiş qəlibləri tərtib edilmişdir. Kitab şeir vəznləri ilə maraqlanan, o cümlədən əruz vəznini öyrənmək istəyən şəxslər üçün  nəzərdə tutulmuşdur.

"BAKI - "ADİLOĞLU" - 2010