Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Mehman Süleymanov. "Azərbaycan Ordusunun tarixi: II cild: noyabr 1918 - aprel 1920". İki Cilldə. İkinci kitabda Milli Ordumuzun şanlı və mürəkkəb tarixi elmi formada izlənilir

Mehman Süleymanov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mehman Süleymanov. "Azərbaycan Ordusunun tarixi: II cild: noyabr 1918 - aprel 1920". İki cilldə. İkinci kitabda Milli Ordumuzun şanlı və mürəkkəb tarixi elmi formada izlənilir.


Baxış sayı: 703
    
    


    
Mehman Süleymanov. "Azərbaycan Ordusunun tarixi: I cild: 1917-1918". İki cilldə. Birinci kitabda Milli Ordumuzun şanlı və mürəkkəb tarixi elmi formada izlənilir

Mehman Süleymanov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mehman Süleymanov. "Azərbaycan Ordusunun tarixi: I cild: 1917-1918". İki cilldə. Birinci kitabda Milli Ordumuzun şanlı və mürəkkəb tarixi elmi formada izlənilir.


Baxış sayı: 672
    
    


    
Məcnun Göyçəli. "Seçilmiş əsərləri". III cilddə. III cild. Üçcildliyin bu yeni cildinə istedadlı Azərbaycan şairinin müxtəlif illərdə qələmə aldığı, əsasən vətən və vətənpərvərlik, qədim Göyçə mahalına dair epik-lirik əsərləri - şeirləri.

Məcnun Göyçəli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Məcnun Göyçəli. "Seçilmiş əsərləri". III cilddə. III cild. Üçcildliyin bu yeni cildinə istedadlı Azərbaycan şairinin müxtəlif illərdə qələmə aldığı, əsasən vətən və vətənpərvərlik, qədim Göyçə mahalına dair epik-lirik əsərləri - şeirləri və poemaları daxil edilib.


Baxış sayı: 1858
    
    


    
Mehman Süleymanov. "Şah İsmayıl Səfəvi". Tarixi-qəhrəmanlıq elmi araşdırması. Kitab Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixində yeni bir səhifə açmış, Səfəvilər sülaləsinin əsasını qoymuş, görkəmli sərkərdə, istetdadlı şairə həsr olunub

Mehman Süleymanov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mehman Süleymanov. "Şah İsmayıl Səfəvi"Tarixi-qəhrəmanlıq elmi araşdırması. Kitab Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixində yeni bir səhifə açmış, Səfəvilər sülaləsinin əsasını qoymuş, görkəmli sərkərdə, məharətli döyüşçü, istetdadlı şair Şah İsmayıl Səfəvinin həyat və fəaliyyətinə həsr edilmişdir. 


Baxış sayı: 1075
    
    


    
Mirhaşım Talışlı, Etibar Əhədov. “Lənkəran: ensiklopedik məlumat”. II nəşr. Ensiklopedik-kütləvi kitab. Bölgənin ictimai-siyasi, sosial-mədəni, iqtisadi həyatını, rayonun tarixini, etnoqrafiyasını, mədəni quruculuğununu, şəxsiyyətləri haqqında kitab

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mirhaşım Talışlı, Etibar Əhədov. “Lənkəran: ensiklopedik məlumat”. II nəşr. Ensiklopedik-kütləvi kitab. Ensiklopedik nəşrlərin əsas tələbləri qorunmaq şərti ilə, bu 583 səhifəlik, A4 formatlı irihəcmli kitab elmi-informativ, faktoloji məəlumatların zənginliyi, məzmun mükəmməlliyi baxımından oxucuların diqqətini cəlb edə bilir. Kitabda bölgənin ictimai-siyasi, sosial-mədəni, iqtisadi həyatının, eləcə də rayonun tarixinin, etnoqrafiyasının, mədəni quruculuğunun bütün istiqamətlərini əks etdirən məlumatlarla yanaşı, Lənkərandan olan, ömürlərini-fəaliyyətlərini bu torpaqla bağlayan ictimai-siyasi, pedaqoji, ədəbi-mədəni, hərbi xadimlər, dəyərli elm, təhsil, istehsalat, kənd təsərrüfatı adamları, bir sözlə ictimai fəallığı ilə seçilən tanınmış şəxsiyyətlər haqqında dolğun bilgilər geniş oxucuların diqqətinə çatdırılır. Yığcam ensiklopedik məqalələrlə yanaşı nəşrin səhifələrində verilən, müxtəlif tarixi anları əks etdirən fotoşəkillər, xəritələr, tanınmışların şəkilləri də kitabın daha maraqla oxunmasına səbəb olur.


Baxış sayı: 981
    
    


    
Məhəmməd Bəylər Aranlı. "Ömürdən düşən yarpaqlar". Poetik əsərlər kitabı. Tanınmış istedadlı şairin "Ömürdən düşən yarpaqlar" adlı kitabı, müəllifin oxucuları ilə sayca altıncı görüşüdür.

Məhəmməd Bəylər Aranlı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Məhəmməd Bəylər Aranlı. "Ömürdən düşən yarpaqlar". Poetik əsərlər kitabı. Məhəmməd Bəylər Aranlının "Ömürdən düşən yarpaqlar" adlı kitabı, müəllifin oxucuları ilə, sayca altıncı görüşüdür. Müəllifin indiyədək "Ürəyimin harayı" (1991), "Gözümün qa­ra­sı"(1995), "Sevgim, taleyim"(2000), "Sən­li gün­lərimin təşnəsiyəm mən" (2004),"Külək döyür qapımı" (2008) adlı kitabları, pərəstiş­karları tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Məhəmməd Bəylər Aranlının Vətən, məhəb­bət, insanlığa sədaqət, ülviyyət, mərhəmət, ilk od-ocaq kimi mövzularda qələmə aldığı şeir­ləri özünəməxsus ahəng və rəng tapır.


Baxış sayı: 1042
    
    


    
Mahir Qabiloğlu. "Cəncəhim". Roman. Orta nəsil yazıçılarımızın istedadlı nümayədəsi M.Qabiloğlunun 5 ilə yazdığı növbəti yeni romanı...

Mahir Qabiloğlu

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mahir Qabiloğlu. "Cəncəhim". Roman. Orta nəsil yazıçılarımızın istedadlı nümayədəsi M.Qabiloğlunun 5 ilə yazdığı növbəti yeni romanı...


Baxış sayı: 1002
    
    


    
Mina Rəşid. “Böyüklər bizə baxsın”. Balaca oxucular üçün poeziya toplusu. Kitab müəllifin oxucularla üçüncü görüşüdür. Onun “Könlümün sarı simi” və “Baxmaqla görmək ayrıdır” adlı kitablarından fərqli olaraq bu nəşr uşaqlar üçün nəzərdə tutulub.

Mina Rəşid

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mina Rəşid. “Böyüklər bizə baxsın”. Balaca oxucular üçün poeziya toplusu. Kitab müəllifin oxucularla üçüncü görüşüdür. Onun “Könlümün sarı simi” və “Baxmaqla görmək ayrıdır” adlı kitablarından fərqli olaraq bu nəşr uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Bu şeirlərdə uşaq dünyasının şirinliyi, balalarımızın Vətənə, yurda, doğma Qarabağa incə məhəbbəti tərənnüm edilib.


Baxış sayı: 1123
    
    


    
Məsiağa Məhəmmədi. "Əfqanıstan: Sovet işğalından Amerika müdaxiləsinə." Elmi-sənədli kitab. Kitabda 1978-ci il aprel çevrilişindən XXI əsrin əvvəllərinə qədər Əfqanıstanda və onun ətrafında baş verən hadisələrdən bəhs olunur..

Məsiağa Məhəmmədi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Məsiağa Məhəmmədi. "Əfqanıstan: Sovet işğalından Amerika müdaxiləsinə." Elmi-sənədli kitab. Kitabda 1978-ci il aprel çevrilişindən XXI əsrin əvvəllərinə qədər Əfqanıstanda və onun ətrafında baş verən hadisələrdən bəhs olunur..


Baxış sayı: 1790
    
    


    
Mina Rəşid. "Baxmaqla görmək ayrıdır". Şeirlər və publistik yazılar toplusu. Əslən Ağdamdan olan gənc şairə Mina Rəşidin bu yeni şeirlər və publisitik yazılardan ibarət toplusu müəllifin oxucularına yeni ədəbi-poetk ərməğanıdır.

Mina Rəşid

(müəllif)

Qısa Təsvir:

 Mina Rəşid. "Baxmaqla görmək ayrıdır". Şeirlər və publistik yazılar toplusu. Əslən Ağdamdan olan gənc şairə Mina Rəşidin bu yeni şeirlər və publisitik yazılardan ibarət toplusu müəllifin oxucularına yeni ədəbi-poetk ərməğanıdır.


Baxış sayı: 1669
    
    


    
Məhəmməd Turan. "Şeir sevgilim". Şeirlər toplusu. Əgər 16 yaşlı bu gəncin şeiri haqqında fikri onun öz şeirləri deyirsə, demək, onun gələcəyinə böyük ümid var.

Məhəmməd Turan

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Məhəmməd Turan. "Şeir sevgilim". Şeirlər toplusu. Məhəmməd Turanın şeirlərini oxuduqca, fikirləşirsən: ən yaxşı fikri onun şeirlərinin özü deyir. Əgər 16 yaşlı bu gəncin şeiri haqqında fikri onun öz şeirləri deyirsə, demək, onun gələcəyinə böyük ümid var.


Baxış sayı: 1868
    
    


    
Mehman Süleymanov. "Səməd bəy Mehmandarov". Tarixi-elmi araşdırma. Lənkəranda doğulmuş, boya-başa çatmış peşəkar hərbiçi, general və ictimai-siyasi xadim, düşüncə adamı haqında kulturoloji kitab.

Mehman Süleymanov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mehman Süleymanov. "Səməd bəy Mehmandarov". Tarixi-elmi araşdırma. Lənkəranda doğulmuş, boya-başa çatmış peşəkar hərbiçi, general və ictimai-siyasi xadim, düşüncə adamı haqında kulturoloji kitab.


Baxış sayı: 1486