Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
"Seçilmiş əsərləri". (İki cilddə). "Romeo və Cülyetta" faciəsi-pyesi: unudulmaz sevgi hadisəsinin ədəbi təzahürü (azərbaycanca tərcüməsi ).

Vilyam Şekspir

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Seçilmiş əsərləri". (İki cilddə). "Romeo və Cülyetta" faciəsi-pyesi: unudulmaz sevgi hadisəsinin ədəbi təzahürü (azərbaycanca tərcüməsi ).


Baxış sayı: 6253
    
    


    
Lüis Keroll. "Alisa Möcüzələr aləmində", Redyar Kiplinq ."Mauqili", Joze Qomes Ferreya. "Cəsur Joanın qəribə macəraları". "Dünya uşaq ədəbiyyatı". (Maraqlı əsərlərdən ibarət toplu)

Lüis Keroll, Redyar Kiplinq, Joze Qomes Ferreya

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Lüis Keroll. "Alisa Möcüzələr aləmində", Redyar Kiplinq ."Mauqili", Joze Qomes Ferreya. "Cəsur Joanın qəribə macəraları". "Dünya uşaq ədəbiyyatı". (Maraqlı əsərlərdən ibarət toplu)


Baxış sayı: 4849
    
    


    
"Hamlet". Dünya ədəbiyyatının şah nümunələrindən biri. "Olum - ya Ölüm" sualının ədəbi variantı... İngilis dilindən tərcümə edəni: Sabir Mustafa.

Vilyam Şekspir

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Hamlet". Dünya ədəbiyyatının şah nümunələrindən biri. "Olum - ya Ölüm" sualının ədəbi variantı... İngilis dilindən tərcümə edəni: Sabir Mustafa.


Baxış sayı: 4377
    
    


    
"Həqiqi dost". Dünyaşöhrətli yazıçının nağılını orijinaldan, ingiliscədən - Kamran Nəzirlinin tərcüməsində təqdim edirik.

Oskar Uayld

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Oskar Uayldın bütün həyat və yaradıcılığında qəbul olunmayan məqamlar və dəyərlər olsa da, onun yaradıcılığı və sənətkarlıq xüsusiyyətləri 20-ci əsrin Avropa ədəbiyyatı üçün qiymətli idi və vaxitlə İngiltərənin qəbul etmədiyi dəyərləri (məsələn, Salvador Dalinin həyat tərzi kimi) bu gün Avropa müdafiə edir. Bütün bunlara baxmayaraq, Oskar Uayldın uşaqlar üçün yazdığı nağıllar bu gün də maraqla oxunur. Yazıçının məşhur "Həqiqi Dost"( The Devoted Friend , 1888) adlı nağılını orijinaldan Kamran Nəzirlinin tərçüməsində təqdim edirik.


Baxış sayı: 4773
    
    


    
Azərbaycanca seçilmiş əsərləri. "Sadiq arvad" (komediya), "Liuza" və "Muzdlu tərəfdaşlar" (iki hekayə)

Uilyam Somerst Moem

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Dünya şöhrətli ingilis yzıçısının azərbaycanca seçilmiş əsərləri. "Sadiq arvad" (komediya), "Liuza" və "Muzdlu tərəfdaşlar" (iki hekayə)


Baxış sayı: 5127
    
    


    
"Tələ". Pyes. İngiliscədən çevirəni: Şaiq Cabiroğlu. Gülnarə Rəfiq. "Aqata Kristi - detektivin kraliçası..."

Aqata Kristi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Aqata Kristi. "Tələ".  Pyes. İngiliscədən çevirəni: Şaiq Cabiroğlu.  Gülnarə Rəfiq. "Aqata Kristi - detektivin kraliçası..."


Baxış sayı: 5661
    
    


    
"Da Vinçi kodu" / "Koд да Винчи". (Milyonlarla oxucunu təəccübləndirən bellestrik roman: siz də tanış olun - hələlik rusca!!! )

Den Braun

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Da Vinçi kodu" / "Koд да Винчи". (Milyonlarla oxucunu təəccübləndirən bellestrik roman: siz də tanış olun - hələlik rusca!!! )


Baxış sayı: 5515
    
    


    
"Heyvanıstan" (roman, orijinaldan tərcümə və tanıtım məqaləsi)

Corc Oruell

(müəllif)

Qısa Təsvir:

CORC ORUELL. "Heyvanıstan" (roman, orijinaldan tərcümə və tanıtım məqaləsi)


Baxış sayı: 4479
    
    


    
Uinston Çörçil: ədəbiyyat üzrə Nobel almış siyasətçi

Nadir Qocabəyli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Əd
Baxış sayı: 4405