Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
"Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası". Üç cilddə. II cild. Kitaba XX əsr uşaq şeirlərindən nümunələr toplanılıb.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası" (Üç cilddə) kitabının II cildinə XX əsr milli uşaq şeirlərindən nümunələr toplanılıb.


Baxış sayı: 3446
    
    


    
"Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası". Üç cilddə. I cild. Kitaba XX əsrə qədərki uşaq şeirlərindən nümunələr toplanılıb.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası" (Üç cilddə) kitabının birinci cildinə XX əsrə qədərki uşaq şeirlərindən nümunələr toplanılıb.


Baxış sayı: 3365
    
    


    
"Seçilmis əsərləri" Bes cilddə. II cild. Bu cilddə qüdrətli sairin 1938-1955-ci illərdə yazdığı xalq şeri səpkisində yazdığı qoşmaları, əruz vəznində lirik qəzəlləri, ictimai-siyasi və fəlsəfi mövzulu şeirləri daxil edilib...

Səməd Vurğun

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Seçilmis əsərləri" Bes cilddə. II cild. Bu cilddə qüdrətli sairin 1938-1955-ci illərdə yazdığı xalq şeri səpkisində yazdığı qoşmaları, əruz vəznində lirik qəzəlləri, ictimai-siyasi və fəlsəfi mövzulu şeirləri daxil edilib...


Baxış sayı: 4068
    
    


    
"Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. II cild. Bu kitabda xalq şairimizin seçilmiş poemaları verilib. Əlbəttə, "Gülüstan" poemas!!!

Bəxtiyar Vahabzadə

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. II cild. Bu kitabda xalq şairimizin seçilmiş poemaları verilib. Əlbəttə ki, "Gülüstan" poemas!!!


Baxış sayı: 3806
    
    


    
"Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. I cild. Oxuculara dəyərli hədiyyə olan bu kitabda xalq şairinin seçilmiş şeirləri toplanmışdır.

Bəxtiyar Vahabzadə

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Əsrin Şərq və dünya şeir prosesi məcrasında Azərbaycanı Bəxtiyar Vahabzadənin poetik söz dünyası ləyaqətlə təmsil edir. Oxuculara dəyərli hədiyyə olan bu kitabda xalq şairinin seçilmiş şeirləri toplanmışdır.


Baxış sayı: 7557
    
    


    
"Xudafərin körpüsü". Tarixi roman. Elektron kitab N 5. YYSQ və www.kitabxana.net portalının rəqəmsal e-nəşri

Fərman Kərimzadə

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Qarlı aşırım" əsəri ilə böyük ədəbiyyata gələn görkəmli yazıçı, tarixi romanlar ustası
Fərman Kərimzadənin "Xudafərin körpüsü" romanında XV əsrin axırı, XVI əsrin əvvəllərində
baş vermiş tarixi hadisələr, Şah İsmayıl Xətainin uşaqlıq və gənclik illəri, hakimiyyət uğrundakı mübarizəsi qələmə alınmışdır.
Romanda həmçinin Şah İsmayıl Xətainin bir şair, sərkərdə və dövlət xadimi kimi yetişib
formalaşdığı tarixi şərait təsvir edilmiş, Uzun Həsən, Sara Xatun, Hüseyn Lələ bəy, Əbih Sultan kimi tarixi şəxsiyyətlərin yadda qalan obrazları yaradılmışdır.


Baxış sayı: 5593
    
    


    
"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Onuncu kitab. Tanınmış yazıçının elmi-intellektual irsindən nümunələr, monoqrafiyaları, elmi məqalələri, fars, tacik və b. dillərdə etdiyi tərcümələri

Əlibala Hacızadə

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Əlibala Hacızadənin "Seçilmiş əsərləri"nin Onuncu kitabına tanınmış tanınmış yazıçının elmi-intellektual irsindən nümunələr, monoqrafiyaları, elmi məqalələri, fars, tacik və b. dillərdə etdiyi tərcümələri daxil edilib.


Baxış sayı: 3916
    
    


    
"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Doqquzuncu kitab. Tanınmış nasirin ədəbi düşüncələri, publisistik yazıları, sənət müsahibələri, müəllif haqqında məqalələr, ona həsr olunmuş şeirlər

Əlibala Hacızadə

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Əlibala Hacızadənin "Seçilmiş əsərləri"nin Doqquzuncu kitabına tanınmış nasirin ədəbi düşüncələri, publisistik yazıları, sənət müsahibələri, müəllif haqqında məqalələr, ona həsr olunmuş şeirlər daxil edilib


Baxış sayı: 3708
    
    


    
"Yaxşılar". Tanınmış nəğməkar şair son illər yazdığı şeirlər, eləcə də əvvəlki kitablarında işıq üzü görmüş poetik əsərləri

Fəxrəddin Ziya

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Yaxşılar". Tanınmış nəğməkar şair son illər yazdığı şeirlər, eləcə də əvvəlki kitablarında işıq üzü görmüş poetik əsərləri daxil edilib...


Baxış sayı: 3584
    
    


    
"Yaxşı Padşahın Nağılı". Elektron rəqəmsal kitab. Virtual e-nəşr. (Xalq yazıçısının ən məhşur əsərləri)

Anar Rzayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

ANAR. "Yaxşı Padşahın Nağılı".  Elektron rəqəmsal kitab. Virtual e-nəşr. (Xalq yazıçısının ən məhşur əsərləri).


Baxış sayı: 4383
    
    


    
"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Səkkizinci kitab. Tanınmış ədibin hekayələr, povest, şeirlər, pyeslər, ədəbi düşüncələri əks etdirən yazıları...

Əlibala Hacızadə

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Əlibala Hacızadə. "Seçilmiş əsərləri". On cilddə. Səkkizinci kitaba tanınmış ədibin hekayələr, povest, şeirlər, pyeslər, ədəbi düşüncələri əks etdirən yazıları daxil edilib...


Baxış sayı: 3732
    
    


    
"Seçilmiş əsərləri". Tanınmış xalq yazıçısının məşhur povestləri və komediyaları (Azərbaycan dilində)

Maqsud İbrahimbəyov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Dünyanın və Azərbaycanın müxtəlif dövri nəşrlərində, o cümlədən, «Azərbaycan» «Drujba narodov», «Novıy mir», «Yunost», «Roman - qazeta», «Literaturnı Azerbaydjan» jurnallarında və s. dərc olunmuş roman, povest və hekayələrin müəllifidir. Bu əsərlər sırasında: «Bütün yaxşılıqlara görə ölüm», «Truskavetsə kim gedəcək», «Ondan yaxşı qardaş yox idi», «Qoy o bizimlə qalsın», «Bayquş gəldi», «Axırı yaxşı qurtaran əhvalat» və başqaları ekranlaşdırılmışdır. M.İbrahimbəyovun nəsr əsərləri 26 xarici dilə tərcümə olunmuşdur.


Baxış sayı: 5399