Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Beşinci hissə. Hekayələr. Mir Cəlalın ilk yaradıcılığı. XX əsrin 30-cu illəri. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. II cild. 5 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Beşinci hissə. Hekayələr. Mir Cəlalın ilk yaradıcılığı. XX əsrin 30-cu illəri. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. II cild. 5 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub.


Baxış sayı: 686
    
    


    
Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. Dördüncü hissə. "Yaşıdlarım" romanı. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. I cild. 4 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. Dördüncü hissə. "Yaşıdlarım" romanı. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. I cild. 4 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik  monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın yaradıcılıq poetikasına həsr olunub.  


Baxış sayı: 647
    
    


    
Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. Üçüncü hissə. "Təzə şəhər" romanı. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. I cild. 3 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”.Üçüncü hissə. "Təzə şəhər" romanı. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. I cild. 3 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik  monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın yaradıcılıq poetikasına həsr olunub. 


Baxış sayı: 709
    
    


    
Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. İkinci hissə. "Yolumuz hayanadır" romanı. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. I cild. 2 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. İkinci hissə. "Yolumuz hayanadır" romanı. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. I cild. 2 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik  monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın yaradıcılıq poetikasına həsr olunub. 


Baxış sayı: 637
    
    


    
Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. Birinci hissə. "Bir gəncin manifesti" romanı. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. III cilddə. I cild. I e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. Birinci hissə. "Bir gəncin manifesti" romanı. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. III cilddə. I cild. I e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik  monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın yaradıcılıq poetikasına həsr olunub. 


Baxış sayı: 611
    
    


    
Мир Джалал Пашаев. “Надпись на сердце”. Лирические миниатюры. Mir Cəlal Paşayev. "Ürəkdə yazı". Lirik minatürlər toplusu. Rus dilində. Elektron kitab N 2

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Мир Джалал Пашаев. “Надпись на сердце”. Лирические  миниатюры. Mir Cəlal Paşayev. "Ürəkdə yazı". Lirik minatürlər toplusu. Rus dilində. Elektron kitab N 2. YYSİB nəşri. 


Baxış sayı: 716
    
    


    
Мир Джалал Пашаев.“Bчера и сегодня”. Рассказы. Mir Cəlal Paşayev. "Dünən və bu gün". Hekayələr toplusu, rus dilində. Elektron kitab N 1

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Мир Джалал Пашаев.“Bчера и сегодня”. Рассказы. Mir Cəlal Paşayev. "Dünən və bu gün". Hekayələr toplusu, rus dilində. 


Baxış sayı: 691
    
    


    
“Ədəbi körpü”. Aylıq ədəbi e-dərgi. XXIV sayı. İranda - Güney Azərbaycanda hazırlanaraq yayımlanır və aylıq ədəbi elektron dərginin XXV sayı. Xüsusi buraxılış görkəmli yazıçı, tanınmış alim, ədəbiyyatşünas-pedaqoq Mir Cəlal Paşayevə həsr olunub

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

“Ədəbi körpü”. Aylıq ədəbi e-dərgi. XXIV sayı. İranda - Güney Azərbaycanda hazırlanaraq yayımlanır və aylıq ədəbi elektron dərginin XXV sayı. Xüsusi buraxılış görkəmli yazıçı, tanınmış alim, ədəbiyyatşünas-pedaqoq Mir Cəlal Paşayevə həsr olunub. 


Baxış sayı: 604
    
    


    
“Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti”. Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin kulturoloji layihəsi

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

“Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti”. Azərbaycan Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə: Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin kulturoloji layihəsi.


Baxış sayı: 596