Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Микаил Мушфик. "Лирика". (Перевод: Владимир Кафаров) Mikayıl Müşfiq. "Lirika" (Rusca poetik tərcümə: Vladimir Qafarov).Это – не первая его книга на русском языке. От предыдущих, изданных в Баку и Москве, она отличается...

Miкayıl Müşfiq

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Микаил Мушфик. "Лирика". (Перевод: Владимир Кафаров) Mikayıl Müşfiq. "Lirika" (Rus dilinə poetik tərcümə: Vladimir Qafarov). ВЛАДИМИР КАФАРОВ. "НЕЖНЕЙ БУТОНА, ПРОЧНЕЙ БУЛАТА". Это – не первая его книга на русском языке. От предыдущих, изданных в Баку и Москве, она отличается не только объемом, но и новыми переводами.


Baxış sayı: 2834
    
    


    
Нигяр Гасан-заде. «Серебро». Поэтический сборник. Nigar Həsənzadə. "Gümüş". Poetik toplu (rusca). Нигяр Гасан-заде является автором многочисленных публикаций, как в Азербайджане, так и далеко за его пределами.

Nigar Həsənzadə

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Нигяр Гасан-заде. «Серебро». Поэтический сборник. Nigar Həsənzadə. "Gümüş". Poetik toplu  (rusca). Нигяр является автором многочисленных публикаций, как в Азербайджане, так и далеко за его пределами. Стихи Нигяр неоднократно появлялись на страницах литературной печати в Великобритании, Германии, Турции, США, Канаде, Австралии, Польши, России в переводах ведущих поэтов. 


Baxış sayı: 3007
    
    


    
Adil Cəmil. “Manas eposu və türk dastançılıq ənənəsi”. Monoqrafiya (rusca). Адиль Джамиль. "Эпос "Манас" и традиции тюркских сказаний" (Монография). "Azərbaycan e-kitabı: rus dilində" 01 (54 – 2013)

Adil Cəmil

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Adil Cəmil. “Manas eposu və türk dastançılıq ənənəsi”. Monoqrafiya (rusca). Адиль Джамиль. "Эпос "Манас" и традиции тюркских сказаний" (Монография). "Azərbaycan e-kitabı: rus dilində" 01 (54 – 2013)


Baxış sayı: 2541
    
    


    
"Rusdilli gənclər üçün Azərbaycan e-kitablarının hazırlanması, təqdimatı" - Kulturoloji-şəbəkə layihəsi... Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu tərəfindən - www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın kulturoloji-informatik dəstəyi ilə...

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Rusdilli gənclər üçün Azərbaycan e-kitablarının hazırlanması, təqdimatı" - Kulturoloji-şəbəkə layihəsi... Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu tərəfindən - www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın kulturoloji-informatik dəstəyi ilə  həyata keçirilir.


Baxış sayı: 2442
    
    


    
Фарид Алекперли. "Тысяча и один секрет Востока". II Том. В настоящей книге обобщены сведения древних и средневековых источников о древней медицине, истории брака и семьи, истории государственности, философии, а также о науке и культуре.

Fərid Ələkbərli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Алекперли Фарид. Тысяча и один секрет Востока. Том II. В настоящей книге обобщены сведения древних и средневековых источников о древней медицине, истории брака и семьи, истории государственности, философии, а также о науке и культуре древнего Востока, в том числе и Азербайджана. В книге проанализированы предписания Исламской религии, Шариат и хадисы пророка Мухаммеда, а также труды средневековых азербайджанских учёных, народный эпос "Китаб-и Деде Коркут" и старинные рукописи в области самых различных наук. Книга предназначена для широкого круга читателей.


Baxış sayı: 2698
    
    


    
Фарид Алекперли. "Тысяча и один секрет Востока". I Том. В настоящей книге, в доступной, популярной форме, рассказывается о богатом наследии древней медицины, науки, философии и культуры Востока.

Fərid Ələkbərli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Фарид Алекперли. "Тысяча и один секрет Востока". I Toм. В настоящей книге, в доступной, популярной форме, рассказывается о богатом наследии древней медицины, науки, философии и культуры Востока. В книге приводятся советы средневековых авторов о том, как предотвратить и лечить различные заболевания, описываются сотни лекарственных растений, повествуется о лечебных ваннах, бальзамах, массаже, физкультуре, ароматерапии, йоге, правильном питании и т.д. Отдельная глава посвящена целебным свойствам камней, средневековой магии и астрологии. Издание расчитано на широкий круг читателей.


Baxış sayı: 2681
    
    


    
ЭЛЬЧИН. "ВРЕМЯ И СЛОВО" (Литературные раздумья). Tanınmış Azərbaycan xalq yazıçısı, düşüncə adamı Elçinin “Ədəbi düşüncələr” adlı esselər kitabı, yeni pyesləri və ədəbi-fəlsəfi yazıları... Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

Elçin Əfəndiyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

 


Baxış sayı: 3312
    
    


    
"Азербайджан в меняющемся мире" (по итогам двух литературных конкурсов). Kнига, которая является итогом двух литературных конкурсов. Azərbaycan rusdilli müəlliflərinin rusca müxtəlif ədəbi-bədii, poetik-publisistik əsərləri...

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Азербайджан в меняющемся мире" (по итогам двух литературных конкурсов). Kнига, которая является итогом двух литературных конкурсов. Azərbaycan rusdilli müəlliflərinin rusca müxtəlif ədəbi-bədii, poetik-publisistik əsərləri...  


Baxış sayı: 2517
    
    


    
Магсад Нур. "Любовь в сырости" (pассказ и повест). Tanınmış Azərbaycan yazarının rusca hekayələri və povestdən ibarət toplusu... Bu elektron nəşr Milli Virtual Kitabxananın kulturoloji-innovativ layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb

Məqsəd Nur

(müəllif)

Qısa Təsvir:

 


Baxış sayı: 2692
    
    


    
«Признание в любви» – Антология прозы, публицистики и поэзии – очередной сборник произведений современных авторов – членов Ассоциации деятелей культуры Азербайджана «ЛУЧ».

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

«Признание в любви» – Антология прозы, публицистики и поэзии – очередной  сборник произведений современных авторов – членов Ассоциации деятелей культуры Азербайджана «ЛУЧ».


Baxış sayı: 2326
    
    


    
Чингиз Абдуллаев. "Цена бесчестья" (Дронго). "Bədbəxtliqin dəyəri". Dünyaşöhrətli detektiv yazarımızın növbəti oxunaqlı detektiv romanı - rusca...

Çingiz Abdullayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Чингиз Акиф оглы Абдуллаев. "Цена бесчестья" (Дронго). "Bədbəxtliqin dəyəri".  Dünyaşöhrətli detektiv yazarımızın növbəti oxunaqlı detektiv romanı - rusca...


Baxış sayı: 3683
    
    


    
"Антология азербайджанской прозы" (B 3-х томах. Тoм третий). Антология азербайджанской прозы охватывает лишь незначительную ее часть от момента ее возникновения и до нынешнего ее состояния...

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Антология азербайджанской прозы" (B 3-х томах. Тoм третий). Антология азербайджанской прозы охватывает лишь незначительную ее часть от момента ее возникновения и до нынешнего ее состояния...


Baxış sayı: 2590