Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Mais Təmkin. "İlhamlı günlərin nəğməsi" (Poema - Azərbaycan dilində). Qqələmə aldığı “İlhamlı günlərin nəğməsi” poeması müəllifin sayca dördüncü kitabıdır... "Talış ədəbiyyatı antologiyası" seriyasından...

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Talış ədəbiyyatı antologiyası. Mais  Təmkin. "İlhamlı günlərin nəğməsi" (Poema - Azərbaycan dilində). Mais  Əsəd  oğlu  Əsədullayev  - Mais  Təmkin  Lerik  rayonun   Livədirqə  kəndində dünyaya  göz  açmış, hələ  orta  məktədə  oxuduğu  dövrdə ədəbiyyata,poeziyaya  həvəs  göstərmişdir. İlk  şeirlər  kitabı  “Bu  gecə  ulduzlar  yaman  seyrəlib”  2003cü  ildə  işıq  üzü  görüb. Respublika Prezidenti   cənab  İlham  Əliyeva   ithaf  olunmuş  “İlhamın  gücü”  poeması  2005-ci  ildə çapdan  çıxıb.   “Hikməti  sözündə  axtar”  şeirlər  kitabı 2009-cu  ildə oxucuların  ixtiyarına  verilib.    Hazırda  qələmə   aldığı  “İlhamlı  günlərin  nəğməsi”  poeması  müəllifin  sayca  dördüncü  kitabıdır.


Baxış sayı: 1720
    
    


    
Mуьзеффер Меликмамедов. "Кıaнидаз кьве виш мани" (Лирика). Müzəffər Məlikməmmədov. "Seçilmiş şeirlər toplusu" (Lirika). Ləzgi ədəbiyyatı və kitabı. Ləzgi dilində. Tanınmış şair-publisistin yeni poetik toplusu...

Müzəffər Məlikməmmədov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Ləzgi ədəbiyyatı və kitabı. Mуьзеффер Меликмамедов. "Кıaнидаз кьве виш мани" (Лирика). Müzəffər Məlikməmmədov. "Seçilmiş şeirlər toplusu" (Lirika). Ləzgi dilində. Kitabda tanınmış şair-publisist, iki dildə - Azərbaycan və ləzgicə yazıb-yaradan Müzəffər Məlikməmmədovun lirik şeirləri toplanıb. Azərbaycanın yerli xalqlarından sayılan ləzgilərin ana dilində qələmə alınan bu lirik əsərlər dilçilər, etnoqraflar, kulturoloqlar, sivilizasiyaşünaslar, ədəbiyyatçılar üçün maraqlı kitab sayıla bilər. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.


Baxış sayı: 1844
    
    


    
Allahverdi Bayrami (İvıjəli). "Demişəm, ya deməmişəm". Allahverdi Bayrami (İvıjəli). “Votəme, ya votəmni?” Talış dilində. Bu kitabda əsasən onun son illərdə yazdığı, qəzet və jurnallarda, internet saytlarında dərc etdiyi talışca əsərləri

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Bayrami (İvıjəli). "Demişəm, ya deməmişəm". Allahverdi Bayrami (İvıjəli).  “Votəme, ya votəmni?” Talış dilində. Filoloq-şair Allahverdi Bayrami (İvıjəli) ahıl çağlarını yaşayır. Yarım əsrdən çoxdur ki, bədii-publisistik, elmi-tənqidi əsərləri ilə mətbuatdə qələm çalır. İki dildə (talışca və azərbaycanca) yazıb-yaradır. İndiyədək 8 kitabı çapdan çıxmışdır. Bu yeni kitabda əsasən onun son illərdə yazdığı, qəzet və jurnallarda, internet saytlarında dərc etdiyi talışca şeir və poemaları toplanmışdır.


Baxış sayı: 1821
    
    


    
"Əsgər şöhrəti". Publisitik hərbi-vətənpərvərlik kitabı. Kitabda Lerikli, Böyük Vətən Müharibəsi qəhrəmanı, Brestdən Berlinə qədər igidliklə vuruşaraq Şöhrət ordeninin hər üç dərəcəsinə layiq görülmüş Əli Hüseynovun igidliyinə həsr olunub.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Əsgər şöhrəti". Publisitik hərbi-vətənpərvərlik kitabı. Kitabda əslən Lerikdən olan talış balası, Böyük Vətən Müharibəsi qəhrəmanı, Brestdən Berlinə qədər igidliklə vuruşaraq Şöhrət ordeninin hər üç dərəcəsinə layiq görülmüş, gənc nəsil nümayəndələrinə örnək olan həyat və döyüş yolu keçmiş Əli Nəcəf oğlu Hüseynova həsr olunub. O Lerikin ilk qəhrəmanı idisə, indi Qarabağda igidliklə vuruşan 5 lerikli balası Milli Qəhrəman adını daşıyır...


Baxış sayı: 1808
    
    


    
Mуьзеффер Меликмамедов. "Касар" (Поэмаяр). Müzəffər Məlikməmmədov. "Kasar" (Poemalar. Ləzgi dillində). Kitabda tanınmış şair-publisist, iki dildə - Azərbaycan və ləzgicə yazıb-yaradan Müzəffər Məlikməmmədovun poemaları toplanıb.

Müzəffər Məlikməmmədov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mуьзеффер Меликмамедов. "Касар" (Поэмаяр). Müzəffər Məlikməmmədov. "Kasar" (Poemalar. Ləzgi dillində). Kitabda tanınmış şair-publisist, iki dildə - Azərbaycan və ləzgicə yazıb-yaradan Müzəffər Məlikməmmədovun poemaları toplanıb. Azərbaycanın yerli xalqlarından sayılan ləzgilərin ana dilində qələmə alınan bu lirik-epik əsərlər dilçilər, etnoqraflar, kulturoloqlar, sivilizasiyaşünaslar, ədəbiyyatçılar üçün maraqlı kitab sayıla bilər. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.


Baxış sayı: 2199
    
    


    
“Dağ və siçan” (Uşaqlar üçün işlənmiş, şəkilli nağıl). “Azərbaycan xalqlarının ədəbiyyatı” e-antologiyası: Avar ədəbiyyatı N 07-01 (122 - 2013). Avar ədəbiyyatı antologiyası. Avar və Azərbaycan dilində. YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2013. E-

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

“Azərbaycan xalqlarının ədəbiyyatı” e-antologiyası: Avar ədəbiyyatı N 07-01 (122 - 2013). Avar ədəbiyyatı antologiyası. “Dağ və siçan” (Uşaqlar üçün işlənmiş, şəkilli nağıl). Avar və Azərbaycan dilində. YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2013. E-nəşr N 07-01 (122 - 2013)


Baxış sayı: 2620
    
    


    
"Bir xalçanın ilmələri". “Azərbaycan xalqlarının ədəbiyyatı” antologiyası. Antologiyaya Azərbaycanın yerli xalqların - talış, ləzgi, dağ yəhudiləri, tat, udin (udi), kürd, avar folkloru, poeziya və nəsri daxil edilib. Aydın Xandan yazı.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Bir xalçanın ilmələri". “Azərbaycan xalqlarının ədəbiyyatı” antologiyası. Bu antologiyaya qədim tarixə malik Azərbaycanın yerli xalqların - talış, ləzgi, dağ yəhudiləri, tat, udin (udi), kürd, avar folkloru, poeziya və nəsrini – orijinalda, Azərbaycan dilində, eləcə də  bu millətlərin nümayəndələri olan qələm adamlarının azərbaycanca yaratdıqları əsərlərdən nümunələri daxil edilib.   Mənbə dilçilər, etnoqraflar, kulturoloqlar, sivilizasiyaşünaslar, ədəbiyyatçılar üçün maraqlı vəsait sayılır. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb... Aydın Xan (Əbilov). Ümumazərbaycan mədəniyyətinin - ədəbiyyatının yeni qatları


Baxış sayı: 2676
    
    


    
"Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların adət və ənənələrinin təbliğində kitabxanaların rolu". Metodik vəsait. “Azərbaycan xalqlarının ədəbiyyatı” e-antologiyası. Kulturoloji-elmi ədəbiyyat və kitablar. N 05 - 01 (96 - 2013).

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

 


Baxış sayı: 1856
    
    


    
Müzəffər Məlikməmmədov. "Лезги чIалар". "Ləzgi dilləri". (Elmi məqalə və oçerklər). Ləzgi dilində. Kitab qədim tarixə malik, Azərbaycanın yerli xalqlarından sayılan ləzgi dilinin müxtəlif dialektlərinə aid elmi araşdırmalar...

Müzəffər Məlikməmmədov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

“Azərbaycan xalqlarının ədəbiyyatı” e-antologiyası: Ləzgi ədəbiyyatı və kitabı. N 04-01 (95 - 2013). Ləzgi ədəbiyyatı və kitabı: kreativ-elmi kitablar. Müzəffər Məlikməmmədov. "Лезги чIалар". "Ləzgi dilləri". (Elmi məqalə və oçerklər). Ləzgi dilində. Kitab qədim tarixə malik, Azərbaycanın yerli xalqlarından sayılan ləzgilərin ana dilinin müxtəlif dialektlərinə aid elmi araşdırmalar və kütləvi oçerklərdən ibarətdir. Mənbə dilçilər, etnoqraflar, kulturoloqlar, sivilizasiyaşünaslar, ədəbiyyatçılar üçün maraqlı vəsait sayılır. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.


Baxış sayı: 2453
    
    


    
Əlirza Əliyev, Elman Mirzəyev. "Talış dilinin leksikası". Kitab qədim tarixə malik Azərbaycanın yerli xalqlarından sayılan talışların dilinin leksikasına həsr olunub. Mənbə dilçilər, etnoqraflar, kulturoloqlar, sivilizasiyaşünaslar üçündür

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Əlirza Əliyev, Elman Mirzəyev. "Talış dilinin leksikası". Kitab qədim tarixə malik Azərbaycanın yerli xalqlarından sayılan talışların dilinin leksikasına həsr olunub. Mənbə dilçilər, etnoqraflar, kulturoloqlar, sivilizasiyaşünaslar, ədəbiyyatçılar üçün maraqlı vəsait sayılır. Talış ədəbiyyatı antologiyası.  Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. 


Baxış sayı: 2355
    
    


    
“Fikir işığı”. Poetik deyimlər toplusu. “Poetik testlər”. Şeirlər toplusu. İki kitab. Kitaba Lənkəranda yaşayan, tanınmış şair-publisist İltifat Salehin son illər qələmə aldığı poetik-ictimai, ədəbi-fəlsəfi fikirləri, lirik-fəlsəfi şeirləri daxilib.

İltifat Saleh

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İltifat Saleh. İki kitab. “Fikir işığı”. Poetik deyimlər toplusu. “Poetik testlər”. Şeirlər toplusu. Kitaba Lənkəranda yaşayan, tanınmış şair-publisist İltifat Salehin son illər qələmə aldığı poetik-ictimai, ədəbi-fəlsəfi fikirləri, lirik-fəlsəfi şeirləri daxil edilib. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 02-02 (80 – 2013).


Baxış sayı: 2694
    
    


    
YYSQ - kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın kulturoloji-informatik dəstəyi ilə həyata keçirilən "Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların ədəbiyyat antologiyasının elektron variantının hazırlanması" kulturoloji-şəbəkə layihəsi.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu tərəfindən -  www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın kulturoloji-informatik dəstəyi ilə  həyata keçirilən "Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların ədəbiyyat antologiyasının elektron variantının hazırlanması" kulturoloji-şəbəkə layihəsi.


Baxış sayı: 2361