Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Mir Cəlal Paşayev. "Yolumuz hayanadır?". Roman. Görkəmli ədib, dəyərli ədəbiyyatşünas alim, filoloq, humanitar-filoloji fikir tariximizin tanınmış nümayəndəsi Mir Cəlal Paşayevin Azərbaycanda bədii nəsr tarixində yeri olan növbəti dəyərli r

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mir Cəlal Paşayev. "Yolumuz hayanadır?". Roman. Görkəmli ədib, dəyərli ədəbiyyatşünas alim, filoloq, humanitar-filoloji fikir tariximizin tanınmış nümayəndəsi Mir Cəlal Paşayevin Azərbaycanda bədii nəsr tarixində yeri olan növbəti dəyərli romanı.


Baxış sayı: 344
    
    


    
Mir Celal Paşayev. "Dirilen adam". Mir Cəlal Paşayev. "Dirilən adam". Roman. Türkiyə türkəsində. Görkəmli yazıçı, dəyərli ədəbiyyatşünas alim, filoloq, humanitar-filoloji fikir tariximizin tanınmış nümayəndəsi, professor Mir Cəlal

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mir Celal Paşayev. "Dirilen adam". Mir Cəlal Paşayev. "Dirilən adam". Roman. Türkiyə türkəsində. Görkəmli yazıçı, dəyərli ədəbiyyatşünas alim, filoloq, humanitar-filoloji fikir tariximizin tanınmış nümayəndəsi, professor Mir Cəlal Paşayevin Azərbaycanda bədii nəsr tarixində yeri olan romanı Türkiyə oxucularına öz doğma dillərində təqdim edilir.


Baxış sayı: 330
    
    


    
Mir Cəlal Paşayev. "Azərbaycanda ədəbi məktəblər". (1905-1917) Monoqrafiya. Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, filoloq, humanitar-filoloji fikir tariximizin dəyərli nümayəndəsi, professor Mir Cəlal Paşayevin dəyərli elmi araşdırması Azərbaycand

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mir Cəlal Paşayev. "Azərbaycanda ədəbi məktəblər".  (1905-1917) Monoqrafiya. Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, filoloq, humanitar-filoloji fikir tariximizin dəyərli nümayəndəsi, professor Mir Cəlal Paşayevin dəyərli elmi araşdırması Azərbaycanda ədəbi məktəblərə aiddir.


Baxış sayı: 278
    
    


    
Mir Cəlal Paşayev. "Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası". Monoqrafiya. Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, filoloq, humanitar-filoloji fikir tariximizin dəyərli nümayəndəsi, professor Mir Cəlal Paşayevin dəyərli elmi araşdırması

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mir Cəlal Paşayev. "Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası". Monoqrafiya. Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, filoloq, humanitar-filoloji fikir tariximizin dəyərli nümayəndəsi, professor Mir Cəlal Paşayevin dəyərli elmi araşdırması Sabir yaradıcılığına həsr olunub.


Baxış sayı: 282
    
    


    
Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Bir clddə. Bu kitab görkəmli yazıçı Mir Cəlalın 1986-1987-ci illərdə "Azərnəşr" tərəfindən çap edilmiş ikicildliyi əsasında hazırlanıb. Kitaba ədibin qələm məhsulları - müxtəlif illərin hekayələri v

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Bir clddə. Bu kitab görkəmli yazıçı Mir Cəlalın 1986-1987-ci illərdə "Azərnəşr" tərəfindən çap edilmiş ikicildliyi əsasında hazırlanıb. Kitaba ədibin qələm məhsulları - müxtəlif illərin hekayələri və "Açıq kitab" romanı daxil edilib.


Baxış sayı: 329
    
    


    
Mais Ağayev, Pərvanə Əliyeva. "İctimai nəqliyyatda davranış qaydaları". Bu vəsait BNA tərəfindən balaca sərnişinlər və uşaqlar üçün kreativ formada hazırlanmış didaktik-kütləvi nəşr formasında hazırlanaraq yayımlanır.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mais Ağayev, Pərvanə Əliyeva. "İctimai nəqliyyatda davranış qaydaları". Bu vəsait BNA tərəfindən balaca sərnişinlər və uşaqlar üçün kreativ formada hazırlanmış didaktik-kütləvi nəşr formasında hazırlanaraq yayımlanır.


Baxış sayı: 208
    
    


    
Məlahət Hümmətqızı. "Qız anası". Povest və hekayələr kitabı. Bu nəşr Məlahət Hümmətqızının sayca üçüncü və ilk nəsr kitabıdır. Kitaba daxil edilmiş povest və hekayələrin əsas mövzusu qadın taleyidir.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Məlahət Hümmətqızı. "Qız anası". Povest və hekayələr kitabı. Bu nəşr Məlahət Hümmətqızının sayca üçüncü və ilk nəsr kitabıdır. Kitaba daxil edilmiş povest və hekayələrin əsas mövzusu qadın taleyidir. 


Baxış sayı: 492
    
    


    
Mövlanə Seyid İmadəddin Nəsimi Əbülfəzl. "İraq Divanı". Bakı-1987-ci ilin nəşinin latın qrafikasına çevrilmiş variantı. Tərtib edən - Qəzənfər Paşayev. Redaktor, lüğət və şərhlər – Məmmədəli Əsgərov.

İmadəddin Nəsimi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mövlanə Seyid İmadəddin Nəsimi Əbülfəzl. "İraq Divanı". Bakıda vaxtilə - 1987-ci ilin nəşinin latın qrafikasına çevrilmiş variantı. Tərtib edən - Qəzənfər Paşayev. Redaktor, lüğət və şərhlər – Məmmədəli Əsgərov.


Baxış sayı: 651
    
    


    
Məsud Abadov. "Azərbaycan turizmi və onun inkişaf problemləri". Sahəvi ədəbiyyat. Turizm və otelçilik üzrə maraqlanan şəxslər, eyni zamanda tələbələr üçün dəyərli vəsait.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Məsud Abadov. "Azərbaycan turizmi və onun inkişaf problemləri". Sahəvi ədəbiyyat. Turizm və otelçilik üzrə maraqlanan şəxslər, eyni zamanda tələbələr üçün dəyərli vəsait.


Baxış sayı: 503
    
    


    
Murad Muradov. "Bal köpüyü". Gənc yazarın ilk kitabında Bakıdan uzaqdakı qəsəbədə təyinatla həkim kimi işləməyə gələn Leylanın, orda kəndin dəlisi kimi tanınan Əzizlə birgə yaşamış olduğu ürəyləri sızıldadan, inanılmaz olaylar əksini tapmış

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Murad Muradov. "Bal köpüyü". Gənc yazarın ilk kitabı: özünün redaktə və təqdimatında. Bu kitabda paytaxt Bakıdan yetərincə uzaqda yerləşən qəsəbələrin birinə təyinatla həkim kimi işləməyə gələn Leylanın, orda kəndin dəlisi kimi tanınan Əzizlə birgə yaşamış olduğu ürəyləri sızıldadan, inanılmaz olaylar əksini tapmışdır. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.


Baxış sayı: 645
    
    


    
Mehman Süleymanov. "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərb tarixi. II cild." İki cilddə. II cild. Kitab ADR-nin istiqlaliyyətinin hərbi müdafiəsinin təşkili problemlərinə həsr olunmuşdur.

Mehman Süleymanov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mehman Süleymanov. "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərb tarixi. II cild." İki cilddə. II cild. Kitab XX əsrin əvvəllərində Şərqdə ilkin olaraq müstəqillıyıni əldə etmiş və demokratik dövlət quruculuğuna başlamış ADR-nin istiqlaliyyətinin hərbi müdafiəsinin təşkili problemlərinə həsr olunmuşdur.


Baxış sayı: 861
    
    


    
Mehman Süleymanov. "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərb tarixi. I cild." İki cilddə. I cild. Kitab ADR-nin istiqlaliyyətinin hərbi müdafiəsinin təşkili problemlərinə həsr olunmuşdur.

Mehman Süleymanov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mehman Süleymanov. "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərb tarixi. I cild." İki cilddə. I cild. Kitab XX əsrin əvvəllərində Şərqdə ilkin olaraq müstəqillıyıni əldə etmiş və demokratik dövlət quruculuğuna başlamış ADR-nin istiqlaliyyətinin hərbi müdafiəsinin təşkili problemlərinə həsr olunmuşdur.


Baxış sayı: 702