Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Yeddinci hissə. Hekayələr. Mir Cəlalın müharibədən sonrakı hekayələri. XX əsrin 40-cı illəri. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. II cild. 7 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Yeddinci hissə . Hekayələr. Mir Cəlalın müharibədən sonrakı hekayələri. XX əsrin 40-cı illəri. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. II cild. 7 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub.


Baxış sayı: 281
    
    


    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Altıncı hissə. Hekayələr. Mir Cəlalın müharibə dövrü hekayələri. XX əsrin 40-cı illəri. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. II cild. 6 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Altıncı hissə. Hekayələr. Mir Cəlalın müharibə dövrü hekayələri. XX əsrin 40-cı illəri. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. II cild. 6 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub.


Baxış sayı: 270
    
    


    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Beşinci hissə. Hekayələr. Mir Cəlalın ilk yaradıcılığı. XX əsrin 30-cu illəri. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. II cild. 5 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Beşinci hissə. Hekayələr. Mir Cəlalın ilk yaradıcılığı. XX əsrin 30-cu illəri. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. II cild. 5 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub.


Baxış sayı: 269
    
    


    
Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. Dördüncü hissə. "Yaşıdlarım" romanı. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. I cild. 4 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. Dördüncü hissə. "Yaşıdlarım" romanı. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. I cild. 4 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik  monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın yaradıcılıq poetikasına həsr olunub.  


Baxış sayı: 254
    
    


    
Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. Üçüncü hissə. "Təzə şəhər" romanı. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. I cild. 3 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”.Üçüncü hissə. "Təzə şəhər" romanı. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. I cild. 3 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik  monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın yaradıcılıq poetikasına həsr olunub. 


Baxış sayı: 308
    
    


    
Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. İkinci hissə. "Yolumuz hayanadır" romanı. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. I cild. 2 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. İkinci hissə. "Yolumuz hayanadır" romanı. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. I cild. 2 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik  monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın yaradıcılıq poetikasına həsr olunub. 


Baxış sayı: 255
    
    


    
Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. Birinci hissə. "Bir gəncin manifesti" romanı. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. III cilddə. I cild. I e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. Birinci hissə. "Bir gəncin manifesti" romanı. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. III cilddə. I cild. I e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik  monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın yaradıcılıq poetikasına həsr olunub. 


Baxış sayı: 265
    
    


    
A.A.Solonitsina. İctimai nəqliyyatda davranış və etik normalar. Bu elektron nəşr ictmai nəqliyyatda davranış və etik normalar haqqında tanınmış rusiyalı alim A.A.Solonitsinanın mühazirələri əsasında, dövrün tələblərini nəzərə almaqla, tərtib edilib.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Müxtəlif peşələrlə bağlı davranış normaları, onların ictimai əhəmiyyəti və s. mövzuları əhatə edən nəşrdə təqdim olunan mövzular ictimai nəqliyyatda çalışan, onlardan yararlanan şəxslər, eləcə də pedaqoqlar, jurnalistlər, hüquqşünaslar, gömrük işçiləri, biznes sahəsində çalışan insanlar üçün həm də idarəetmə və digər sahələrdə təhsil alan tələbələr üçün maraqlı vəsaitdir.


Baxış sayı: 237
    
    


    
A.A.Solonitsina. “Peşə etikası və etiket”. Dərs vəsaiti. Kitab Peşə etikası və etiket fənni üzrə dərs vəsaiti kimi müəllifin üzün müddət oxuduğu mühazirələr əsasında hazırlanıb. Azərbaycan dilinə tərcümə edən: Xatirə Həsənova

Xatirə Həsənova

(müəllif)

Qısa Təsvir:

A.A.Solonitsina. “Peşə etikası və etiket”. Dərs vəsaiti. Kitab Peşə etikası və etiket fənni üzrə dərs vəsaiti kimi müəllifin üzün müddət oxuduğu mühazirələr əsasında hazırlanıb. Azərbaycan dilinə tərcümə edən: Xatirə Həsənova.


Baxış sayı: 364
    
    


    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun bu monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın yaradıcılıq poetikasına həsr olunub.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun bu monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın yaradıcılıq poetikasına həsr olunub. 


Baxış sayı: 362
    
    


    
Aqşin Mistanlı (Əliyev). "Cənub bölgəsinin abidələr ensiklopediyası". Tarixi-ensiklopedik məlumat kitabı. Təkmilləşdirilmiş II nəşri. Məhsuldar araşdırmaçı Aqşin Mistanlı cənub bölgəsinə daxil olan rayonların ərazisindən bəhs edilir

Aqşin Əliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Aqşin Mistanlı (Əliyev). "Cənub bölgəsinin abidələr ensiklopediyası". Tarixi-ensiklopedik məlumat kitabı. Təkmilləşdirilmiş II nəşri. Məhsuldar araşdırmaçı Aqşin Mistanlı cənub bölgəsinə daxil olan rayonların ərazisində yerləşən tarixi-etnoqrafik abidələri elmi xüsusiyyətləri saxlamaq şərtilə, sənədli ocerk janrından istifadə etməklə, oxucuya təqdim etmişdir. Burada, müəllif cənub bölgəsində yerləşən arxeoloji, memarlıq, ölkə və yerli əhəmiyyətli abidələri bir-bir araşdırmış və bu kitabda oxucuya təqdim etmişdir.


Baxış sayı: 431
    
    


    
Afak Şıhlı. "Gurbet rüzgları". Türkce. Afaq Şıxlı. “Sənə demədiklərim”. Poetik toplu. Türkcə. Rusiyada yazıb-yaradan istedadlı şairə-tərcüməçinin Türkiyədə nəşr olunan bu yeni e-kitabında müəllifin heca və sərbəst vəzndə yazılmış şeirləri

Afaq Şıxlı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Afak Şıhlı. "Gurbet rüzgları". Türkce. Afaq Şıxlı. “Sənə demədiklərim”. Poetik toplu. Türkcə. Rusiyada yazıb-yaradan istedadlı şairə-tərcüməçinin Türkiyədə nəşr olunan bu yeni e-kitabında müəllifin heca və sərbəst vəzndə yazılmış şeirləri toplanıb.


Baxış sayı: 1128