Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
"Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. II cild. Sevimli xalq yazıçısı və dramaturqun bu kitabına tarixi dramları və lirik pyesləri daxil edilib...

İlyas Əfəndiyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İlyas Əfəndiyev. "Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. II cild. Tanınmış ədib və dramaturqun bu kitabına tarixi dramları və lirik pyesləri  daxil edilib...


Baxış sayı: 4927
    
    


    
"Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. I cild. Tanınmış ədib və dramaturqun bu kitabına hekayə və povestləri daxil edilib...

İlyas Əfəndiyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İlyas Əfəndiyev. "Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. I cild. Tanınmış ədib və dramaturqun bu kitabına hekayə və povestləri daxil edilib...


Baxış sayı: 5036
    
    


    
"Heydərbabaya salam" və "Səhəndiyyə" əsərləri. Güney Azərbaycanın böyük şairinin ərəb qrafikalı əlifba ilə əsərləri.

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Heydərbabaya salam" və "Səhəndiyyə" əsərləri. Güney Azərbaycanın böyük şairinin ərəb qrafikalı əlifba ilə əsərləri.


Baxış sayı: 4481
    
    


    
"Gülüstan" poeması. Xalq şairinin səs-küylü əsəri və başqa şeirləri ərəb qrafikasında, Azərbaycan dilində Güneyli qardaşlarımıza ərməğan edirik!.

Bəxtiyar Vahabzadə

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Gülüstan" poeması. Xalq şairinin səs-küylü əsəri və başqa şeirləri ərəb qrafikasında, Azərbaycan dilində Güneyli qardaşlarımıza ərməğan edirik!.


Baxış sayı: 4238
    
    


    
"Sevənlərə məktub". Fəlsəfi pıçıltılar silsiləsindən I Kitab. Müasir Azərbaycanın tanınmış şair-publisistin bu kitabına seçilmiş lirik-ictimai, satirik şeirləri daxil edilib...

İskəndər Etibar

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Fəlsəfi pıçıltılar silsiləsindən I Kitab. "Sevənlərə məktub". Müasir Azərbaycanın tanınmış şair-publisisti İskəndər Etibarın bu kitabına seçilmiş lirik-ictimai, satirik şeirləri daxil edilib...


Baxış sayı: 3820
    
    


    
"Pərişan olduğum anlar..." Nəğməkar şair İslam Səfərlinin maraqla oxunan şeirlər kitabı (YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal nəşri N 23)

İslam Səfərli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Pərişan olduğum anlar..." Nəğməkar şair İslam Səfərlinin maraqla oxunan şeirlər kitabı (YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal nəşri N 23)


Baxış sayı: 3698
    
    


    
Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. XX əsrin on ən dəyərli romanından biri - "Dəli Kür" ...İsmayıl Şıxlı zaman-zaman oxunacaq bir kitabdır - "Dəli Kür"dür....

İsmayıl Şıxlı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İsmayıl Şıxlı. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. XX əsrin on ən dəyərli romanından biri - "Dəli Kür" ...İsmayıl Şıxlı zaman-zaman oxunacaq bir kitabdır - "Dəli Kür"dür....


Baxış sayı: 5597
    
    


    
"Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. III cild. Bu cilddə müəllifin dramatik növün müxtəlif janrlarında yaratdığı uğurlu nümunələr - "Cimnaz xanım yuxudadır", "Qaçaq Nəbi", "Durna" və "Gəldi-gedər" toplanıb

Süleyman Rüstəm

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Seçilmiş əsərləri"nin III cildində müəllifin dramatik növün müxtəlif janrlarında yaratdığı uğurlu nümunələrdən "Cimnaz xanım yuxudadır" (1922), "Qaçaq Nəbi" (1940), "Durna" (1947) və "Gəldi-gedər" (1955-1969) toplanmışdır. 


Baxış sayı: 3793
    
    


    
Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. "Ayrılan yollar", "Ölən dünyam" romanları, eləcə də "Namus qaçağı", "Namərd gülləsi" və "Ölüləri qəbristanda basdırın" hekayələri...

İsmayıl Şıxlı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. "Ayrılan yollar", "Ölən dünyam" romanları, eləcə də "Namus qaçağı", "Namərd gülləsi" və "Ölüləri qəbristanda basdırın" hekayələri...


Baxış sayı: 5447
    
    


    
Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. II cild. Kitaba şairin geniş bir silsilə təşkil edən Cənub mövzulu şeirlərlə yanaşı, həmçinin poemaları, eləcə də xatirələri toplanmışdır.

Süleyman Rüstəm

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. II cild. Kitaba şairin geniş bir silsilə təşkil edən Cənub mövzulu şeirlərlə yanaşı, həmçinin poemaları, eləcə də xatirələri toplanmışdır.


Baxış sayı: 3778
    
    


    
Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. I cild. Ömrü poetik salnaməyə çevrilən, 60 ilə yaxın gənclik ehtirası ilə yazıb-yaratmış xalq şairinin külliyyatı...

Süleyman Rüstəm

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. I cild.  Ömrü poetik salnaməyə çevrilən, 60 ilə yaxın gənclik ehtirası ilə yazıb-yaratmış xalq şairinin külliyyatı...


Baxış sayı: 3964
    
    


    
"Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası". Üç cilddə. III cild. Kitaba XX əsr uşaq bədii nəsrindən nümunələr toplanılıb.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası" (Üç cilddə) kitabının III cildinə XX əsr milli uşaq bədii nəsrindən nümunələr toplanılıb.


Baxış sayı: 4213