Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Həcər Hüseynova - Ummani. "Mir Cəlalın hikmətli kəlamları". Azərbaycan, türk, ingilis, rus dillərində və əski Azərbaycan əlifbasında. Kitabın kağız variantı İran İslam Respublikası, Tehran şəhərində, 2019-cu ildə çap edilib.

Həcər Hüseynova

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Həcər Hüseynova - Ummani. "Mir Cəlalın hikmətli kəlamları". Azərbaycan, türk, ingilis, rus dillərində və əski Azərbaycan əlifbasında. Kitabın kağız variantı İran İslam Respublikası, Tehran şəhərində, 2019-cu ildə çap edilib.


Baxış sayı: 975
    
    


    
Mir Cəlal. "Bəjzibə odəm". Roman. Tolışi zıvındə. Tolışi Peəqordın: Ş.Təğizadə, Redaktoru: Zülfüqar Əhmədzadə. Redaqtorış: Zülfüqar Əhmədzadə. Mir Cəlal Paşayev. "Dirilən adam". Roman. Talış dilinə tərcümə edəni: Ş.Təğizadə. Azər

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mir Cəlal. "Bəjzibə odəm". Roman. Tolışi zıvındə. Tolışi Peəqordın: Ş.Təğizadə. Redaqtorış: Zülfüqar Əhmədzadə. Mir Cəlal Paşayev. "Dirilən adam". Roman. Talış dilinə tərcümə. Talış dilinə tərcümə edəni: Ş.Təğizadə. Redaktoru: Zülfüqar Əhmədzadə. Azərnəşr. Bakı - 1937. Azərnəşr. Boqu - 1937


Baxış sayı: 1166
    
    


    
Mir Cəlal Paşayev - 100 illik yubileyi münasibətilə. "Yazıçı və Zaman". Dilçilik. Sosial elmlər. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq məqalələrindən ibarət e-elmi toplu. IV cilddə. III cild. 3 və 4 e-kitablar

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mir Cəlal Paşayev - 100 illik yubileyi münasibətilə. "Yazıçı və Zaman".  Dilçilik. Sosial elmlər. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq məqalələrindən ibarət e-elmi toplu. IV cilddə. III cild. 3 və 4 e-kitablar.


Baxış sayı: 896
    
    


    
Mir Cəlal Paşayev - 100 illik yubileyi münasibətilə. "Yazıçı və Zaman". Ədəbiyyatşünaslıq - 2. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq məqalələrindən ibarət e-elmi toplu. IV cilddə. II cild. 2 e-kitab

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mir Cəlal Paşayev - 100 illik yubileyi münasibətilə. "Yazıçı və Zaman". Ədəbiyyatşünaslıq - 2. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq məqalələrindən ibarət e-elmi toplu. IV cilddə. II cild. 2 e-kitab


Baxış sayı: 877
    
    


    
Mir Cəlal Paşayev - 100 illik yubileyi münasibətilə. "Yazıçı və Zaman". Ədəbiyyatşünaslıq - 1. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq məqalələrindən ibarət e-elmi toplu. IV cilddə. I cild. 1 e-kitab

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mir Cəlal Paşayev - 100 illik yubileyi münasibətilə. "Yazıçı və Zaman". Ədəbiyyatşünaslıq - 1. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq məqalələrindən ibarət e-elmi toplu. IV cilddə. I cild. 1 e-kitab.


Baxış sayı: 792
    
    


    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". On ikinci hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi - 5. Şəxsiyyət: sosial mühitin katarsisi. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild. 12 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". On ikinci hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi - 5. Şəxsiyyət: sosial mühitin katarsisi.  Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild. 12 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub.


Baxış sayı: 920
    
    


    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". On birinci hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi - 4. Şəxsiyyət: xarakterin didaktik strukturu. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild 11 e-kita

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". On birinci hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi - 4. Şəxsiyyət: xarakterin didaktik strukturu. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild. 11 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub.


Baxış sayı: 828
    
    


    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Onuncu hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi - 2. Şəxsiyyət: emosional və əxlaqi münasibətlər. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild. 10 e-kita

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Onuncu hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi - 2. Şəxsiyyət: emosional və əxlaqi münasibətlər.  Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild. 10 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub. 


Baxış sayı: 811
    
    


    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Doqquzuncu hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi. Şəxsiyyət: yazıçının fərdi aləmi. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild. 9 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Doqquzuncu hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi. Şəxsiyyət: yazıçının fərdi aləmi.  Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild. 9 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub. 


Baxış sayı: 810
    
    


    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Səkkizinci hissə. Hekayələr. Mir Cəlalın hekayələrində sənətkarlıq. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. II cild. 8 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Səkkizinci hissə. Hekayələr. Mir Cəlalın hekayələrində sənətkarlıq.  Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. II cild. 8 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub.


Baxış sayı: 824
    
    


    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Yeddinci hissə. Hekayələr. Mir Cəlalın müharibədən sonrakı hekayələri. XX əsrin 40-cı illəri. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. II cild. 7 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Yeddinci hissə . Hekayələr. Mir Cəlalın müharibədən sonrakı hekayələri. XX əsrin 40-cı illəri. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. II cild. 7 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub.


Baxış sayı: 852
    
    


    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Altıncı hissə. Hekayələr. Mir Cəlalın müharibə dövrü hekayələri. XX əsrin 40-cı illəri. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. II cild. 6 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Altıncı hissə. Hekayələr. Mir Cəlalın müharibə dövrü hekayələri. XX əsrin 40-cı illəri. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. II cild. 6 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub.


Baxış sayı: 861