Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
"Этнотуризм в Азербайджане: Хыналыг" - "Azərbaycanda etnoturizm: Xınalıq". Elmi-kütləvi nəşr. Azərbaycanın etno və kreativ turizm məkanı haqqında rusca maraqlı nəşr.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Этнотуризм в Азербайджане: Хыналыг" - "Azərbaycanda etnoturizm: Xınalıq". Elmi-kütləvi nəşr. Azərbaycanın etno və kreativ turizm məkanı haqqında rusca maraqlı nəşr.


Baxış sayı: 624
    
    


    
B.Ə.Bilalov, Ç.G.Güləliyevin ümumi redaktəsi ilə. "Turizmin əsasları". Ali məktəblərin turizm ixtisası üzrə təhsil alan bakalavr tələbələri üçün dərslik.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

B.Ə.Bilalov, Ç.G.Güləliyevin ümumi redaktəsi ilə. "Turizmin əsasları". Ali məktəblərin turizm ixtisası üzrə təhsil alan bakalavr tələbələri üçün dərslik.


Baxış sayı: 575
    
    


    
Aynaxanım Əlizadə. "Lahıc". Tarixi-etnoqrafik araşdırma. Айна-ханум Ализаде. "Лагич". Историко-этнографическое исследование. Elmi-kütləvi nəşr. Azərbaycanın etno və kreativ turizm məkanı haqqında rusca dəyərli kitab.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Aynaxanım Əlizadə. "Lahıc". Tarixi-etnoqrafik araşdırma. Айна-ханум Ализаде. "Лагич". Историко-этнографическое исследование. Elmi-kütləvi nəşr. Azərbaycanın etno və kreativ turizm məkanı haqqında rusca dəyərli kitab...


Baxış sayı: 616
    
    


    
Həbibə Sultanova. "Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı". Monoqrafiya. Elmi araşdırmada milli turizmin müxtəlif istiqamətləri tədqiqata cəlb edilir, ümumi intellektual-kreativ nəticələrə gəlinir.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Həbibə Sultanova. "Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı". Monoqrafiya. Elmi araşdırmada milli turizmin müxtəlif istiqamətləri tədqiqata cəlb edilir, ümumi intellektual-kreativ nəticələrə gəlinir...


Baxış sayı: 600
    
    


    
Aydan Bagırlı. “Azərbaycanda turizmin inkisafında kommersiya münasibətlərinin formalasması problemləri”. Elmi araşdırmada kreativ turizmə dair dəyərli mülahizələr yer alır...

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Aydan Bagırlı. “Azərbaycanda turizmin inkisafında kommersiya münasibətlərinin formalasması problemləri”. Elmi araşdırmada kreativ turizmə dair dəyərli mülahizələr yer alır...


Baxış sayı: 674
    
    


    
"Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair" Strateji Yol Xəritəsi. Mətn. Elmi-kütləvi nəşr. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair" Strateji Yol Xəritəsi. Mətn. Elmi-kütləvi nəşr. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.


Baxış sayı: 584
    
    


    
Nərgiz Quliyeva. "Etnoqrafiya və etnologiya". Elmi nəşr - dərs vəsaiti. Turizm təhsili alan və bu sahədə alternativ metodlarla bilgilərini artırmaq istəyən şəxslər üşün elmi vəsait: kreativ - mədəni turizm həm də xaricilərə xalqı tanıdılmal

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Nərgiz Quliyeva. "Etnoqrafiya və etnologiya". Elmi nəşr - dərs vəsaiti. Turizm təhsili alan və bu sahədə alternativ metodlarla bilgilərini artırmaq istəyən şəxslər üşün elmi vəsait: kreativ - mədəni turizm həm də xaricilərə xalqı tanııdılmalıdır.


Baxış sayı: 678
    
    


    
Əli Cabbarov. "Turizm marşurutları və ekskursiya işinin təşkili". Elmi nəşr - dərs vəsaiti. “Naxçıvan” Universitetinin dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Əli Cabbarovun növbəti sahəvi dərs vəsaiti.

Əli Cabbarov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Əli Cabbarov. "Turizm marşurutları və ekskursiya işinin təşkili". Elmi nəşr - dərs vəsaiti. “Naxçıvan” Universitetinin dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Əli Cabbarovun növbəti sahəvi dərs vəsaiti. 


Baxış sayı: 1627
    
    


    
"Culture and Tourism of Azerbaijan". Scientific-mass publication. (In english). "Azərbaycan mədəniyyəti və turizmi". Elmi-kütləvi nəşr. (İngilis dilində). Kreativ milli turizmimizə aid ingilis dilində xaricilərə ünvanlanmış elektr

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Culture and Tourism of Azerbaijan". Scientific-mass publication. (In english). "Azərbaycan mədəniyyəti və turizmi". Elmi-kütləvi nəşr. (İngilis dilində). Kreativ milli turizmimizə aid ingilis dilində xaricilərə ünvanlanmış elektron nəşr. Administrative Department of the President of the Republic of Azerbaijan. PRESIDENTIAL  LIBRARY.


Baxış sayı: 573
    
    


    
"Kreativ layihə: İnternet və sosial şəbəkələrdə Azərbaycan kreativ turizmin inkişafına dəstək". "Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi" İctimai Birliyinin kreativ-innovativ layihəsi...

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Kreativ layihə: İnternet və sosial şəbəkələrdə Azərbaycan kreativ turizmin inkişafına dəstək". "Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi" İctimai Birliyinin kreativ-innovativ layihəsi...


Baxış sayı: 593
    
    


    
"Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun rəqabət-qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi problemləri". Tədqiqat. Təqdim olunan tədqiqat işində Azərbaycanın turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi problemi araşdırılmışdır.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun rəqabət-qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi problemləri". Tədqiqat. Təqdim olunan tədqiqat işində Azərbaycanın turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi problemi araşdırılmışdır. Əksər statistik məlumatlar 2003-cü ildən sonrakı dövrü, turizm rəqabətqabiliyyətliliyi indeksi isə son üç ilin məlumatlarını əhatə edir.


Baxış sayı: 1095
    
    


    
Rüfət Kasumov. "Beynəlxalq turizm bazarı". Monoqrafiya. “Mədəni turizmin inkişafında intellektual təşəbbüslərin dəstəklənməsi” kreativ layihə çərçivəsində yayımlanan bu monoqrafiyada beynəlxalq turizm bazarı araşdırılır.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Rüfət Kasumov. "Beynəlxalq turizm bazarı". Monoqrafiya. “Mədəni turizmin inkişafında intellektual təşəbbüslərin dəstəklənməsi” kreativ layihə çərçivəsində yayımlanan bu monoqrafiyada beynəlxalq turizm bazarı araşdırılır.


Baxış sayı: 916