Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forum-2012. Materialları. Baku International Humanitarian Forum - 2012. Materials of the Forum. Бакинский международный гуманитарный Форум - 2012. Материалы Форума

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forum-2012. Materialları. Baku International Humanitarian Forum - 2012. Materials of the Forum. Бакинский международный гуманитарный Форум - 2012. Материалы Форума


Baxış sayı: 1104
    
    


    
Deyanet Osmanlı. "The sound of blood". It’s devoted to all people in the world. Deyanet Osmanli"s selected poems had been compiled in the book. Dəyanət Osmanlı. "Qanın səsi". İngiliscə.

Dəyanət Osmanlı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Deyanet Osmanlı. "The sound of blood". It’s devoted to all people in the world. Deyanet Osmanli"s selected poems had been compiled in the book.  Dəyanət Osmanlı. "Qanın səsi". İngiliscə.


Baxış sayı: 1921
    
    


    
Könül Dənziyeva. "Azərbaycan dilində toy mərasimi leksikası" (Lənkəran bölgəsinin materialları əsasında). Elektron kitab gənc alimin eyniadlı mövzusda namizədlik dissertasiyası əsasında nəşrə hazırlanıb.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Könül Dənziyeva. "Azərbaycan dilində toy mərasimi leksikası" (Lənkəran bölgəsinin materialları əsasında). Elektron kitab gənc alimin "Azərbaycan dilində toy mərasimi leksikası" (Lənkəran bölgəsinin materialları əsasında) mövzusunda namizədlik dissertasiyası əsasında nəşrə hazırlanıb. Vocabulary of the wedding ceremonies in Azerbaijani language: (based on the Lankaran region)


Baxış sayı: 1095
    
    


    
Ramiz Mehdiyev. "Tarixi idrakın elmiliyi problemlərinə dair". Рамиз Мехтиев. "К вопросу о проблемах научности исторического познания". Akademik R.Mehdiyevin tariximizə elmi-multikultural baxışları əks olunan monoqrafik kitabı.

Ramiz Mehdiyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Ramiz Mehdiyev. "Tarixi idrakın elmiliyi problemlərinə dair".  Рамиз Мехтиев. "К вопросу о проблемах научности исторического познания". Akademik Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan tarixinə elmi-multikultural baxışları əks olunan monoqrafik kitabı.


Baxış sayı: 1625
    
    


    
"Tarixi yaddaş və qondarma əhvalatlar". Yazıçı-kulturoloq Z.Əsgərovanın kitabında cəmiyyət və din, Azərbaycan tarixindəki ictimai-siyasi hadisələr, eləcə də dini hərəkatlar haqqında məlumatları özündə cəmləyən kreativ düşüncələri yer alıb

Zöhrə Əsgərova

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Zöhrə Əsgərova. "Tarixi yaddaş və qondarma əhvalatlar". Esselər. Yazıçı-kulturoloq Z.Əsgərovanın bu yeni kitabında cəmiyyət və din, Azərbaycan tarixində baş verən ictimai-siyasi hadisələr, eləcə də dini hərəkatlar haqqında faktiki məlumatları özündə cəmləyən kreativ düşüncələr yer almışdır.


Baxış sayı: 1707
    
    


    
YYSQ-nin Kreativ İnnovasiyalara dair növbəti layihəsi. YYSQ "Azərbaycan multikultural tolerantlığının İnternet və sosial şəbəkələrdə təbliği" layihəsini həyata keçirilməyə başladı... Geniş məlumatlar...

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

 YYSQ "Azərbaycan multikultural tolerantlığının İnternet və sosial şəbəkələrdə təbliği" layihəsini həyata keçirilməyə başladı...  YYSQ-nin Kreativ İnnovasiyalara dair növbəti layihəsi barədə geniş məlumatlar...


Baxış sayı: 1999
    
    


    
"Vətən". Poetik toplu. Bu kitab şairin çapdan çıxmış dördüncü kitabıdır: əksər yaradıcılıq nümunələri bura daxil edilib. A.Bağırlının bədii dilinin aydın, mövzu dairəsinin genişliyi və zənginliyi oxucu rəğbəti qazanacaq

Ağami Bağırlı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Ağami Bağırlı. "Vətən". Poetik toplu.  Bu kitab Ağami Bağırlının çapdan çıxmış dördüncü kitabıdır: demək olar ki, əksər yaradıcılıq nümunələri bura daxil edilib. A.Bağırlının bədii dilinin aydın və səmimi, mövzu dairəsinin genişliyi və zənginliyi kitabın oxucu rəğbəti qazanacağına inamlı əsas verir. 


Baxış sayı: 2145
    
    


    
Ağami Bağırlı. "Xuta birom bə tati" (Bayatılar, tapmacalar, atalar sözləri, Azərbaycan şairlərindən çevrilmiş şeirlər). Tat dilində Kitab azsaylı xalqların tarixi və mədəniyyəti ilə maraqlanan mütəxəssislər üçün də gözəl mənbə sayıla bilər.

Ağami Bağırlı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Ağami Bağırlı. (Ağami Ağa oğlu Bağırov ). "Xuta birom bə tati" (Bayatılar, tapmacalar, atalar sözləri, Azərbaycan şairlərindən çevrilmiş şeirlər). Tat dilində. Bu kitab Ağami Bağırlının çapdan çıxmış üçüncü kitabıdır. Tat dilinin şirinliyi və zənginliyi kitabdakı hər bir qələm nümunəsində diqqəti cəlb etməkdədir. Müəllif bu dilə olan bağlılığını göstərməyə çalışmış və buna nail ola bilmişdir. Kitab azsaylı xalqların tarixi və mədəniyyəti ilə maraqlanan mütəxəssislər üçün də gözəl mənbə sayıla bilər.


Baxış sayı: 2393
    
    


    
А.А.Гроссгейм. В горах Талыша. Издательство Московского общества испытателей природы, Москва, 1948 г. A.A.Qrossqeym. Talış dağlarında. Rus dilində. Напечатано по постановлению Совета Московского общества испытателей природы.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

А.А.Гроссгейм. В горах Талыша. Издательство Московского общества испытателей природы, Москва, 1948 г. A.A.Qrossqeym. Talış dağlarında. Rus dilində. Напечатано по постановлению Совета Московского общества испытателей природы.


Baxış sayı: 1325
    
    


    
"Sirli dolça" (Şəkilli nağıl kitabı). "Sirlyə dolçə" (Şəkilə tolışi nəğıl). Talış və Azərbaycan dilində. Kitabda şəkilli formada talış xalq nağılının Azərbaycanca və talışca variantı verilib. Azərbaycan xalqlarının ədəbiyyatı”

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Sirli dolça" (Şəkilli nağıl kitabı). "Sirlyə dolçə" (Şəkilə tolışi nəğıl). Talış və Azərbaycan dilində. Kitabda şəkilli formada talış xalq nağılının Azərbaycanca və talışca variantı verilib. Azərbaycan xalqlarının ədəbiyyatı” e-antologiyası: Talış ədəbiyyatı 16-07 (138 - 2013).


Baxış sayı: 2024
    
    


    
Həmzə Vəliməmmədov. "Onun işıqlı taleyi". Publisitik hərbi-vətənpərvərlik kitabı. Kitab əslən Lerikdən olan talış balası Vətən müharibəsinin iştirakçısı, igidliklə vuruşmuş, həyatı gənc nəsilə örnək sayılan Atamalı Şıxəliyevə həsr edilib...

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Həmzə Vəliməmmədov. "Onun işıqlı taleyi". Publisitik hərbi-vətənpərvərlik kitabı. Azərbaycan dilində. Kitab əslən Lerikdən olan talış balası, Böyük Vətən Müharibəsinin cəsür iştirakçısı,  igidliklə vuruşmuş, gənc nəsil nümayəndələrinə örnək olan həyat və döyüş yolu keçmiş Atamalı Şıxəliyevə həsr olunub. O, Lerikin igid veteranlarından və fəallarından sayılırdısa, indi Qarabağda igidliklə vuruşan 5 lerikli balası Milli Qəhrəman adını daşıyır...


Baxış sayı: 1847
    
    


    
"АЗЕРБАЙДЖАН В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ" (по итогам двух литературных конкурсов). Rusdilli müəlliflərin publisistika və poeziya nümunələri (Rus dilində). Rusca yazan və malakanların ədəbiyyatı antologiyası.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"АЗЕРБАЙДЖАН В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ" (по итогам двух литературных конкурсов). Rusdilli müəlliflərin publisistika və poeziya nümunələri (Rus dilində).  Rusca yazan və malakanların ədəbiyyatı antologiyası. Всего приняли участие около 150 произведений авторов из восьми стран мира. В данный сборник включены произведения авторов, вошедшие в лонг-лист (двадцать лучших) двух конкурсов.


Baxış sayı: 1834