Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
“Lolita” - bu, elə Vladimir Nabokov deməkdir

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

“L
Baxış sayı: 3387
    
    


    
“Azərbaycan yurt bilgisi”: "Ədəbi qaynaqlarımızdan olan toplunun nəşri"

Əbülfəz Quliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Əd
Baxış sayı: 4665
    
    


    
Dost xalqlar - dost ədəbiyyatlar: Latviya şairinin şeirləri

Yan Raynis

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Dost xalqlar - dost ədəbiyyatlar: Latviya şairinin şeirləri


Baxış sayı: 5017
    
    


    
AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ PROSESİNDƏ NƏ BAŞ VERİR?

Elçin Əfəndiyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

ELÇİN


Baxış sayı: 3356
    
    


    
"Kazimir Maleviç"

Gülnarə Rəfiq

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Gülnarə Rəfiq


Baxış sayı: 3739
    
    


    
"Federiko Fellini və Cülyetta Mazina "...

Gülnarə Rəfiq

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Gülnarə RƏFİQ
gulnarerefiq@gmail.com


Baxış sayı: 3846
    
    


    
"Cik-Cik xanım" nağılı

Xalq - millət

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Tənbəl qızların sevdiyi nağıl


Baxış sayı: 6485
    
    


    
"Cırtdan" nağılı

Xalq - millət

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Bütün dövrlərin nağılı


Baxış sayı: 8528
    
    


    
Xulio Kortasar. "Kiçik cənnət" (hekayə)

Xulio Kortasar

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Xulio Kortasar


Baxış sayı: 4251
    
    


    
S.Arran. "Pərdənin arxasında - böyük romançı"

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

 V.Vulfun ölümündən sonra onun 26 dəftərlik gündəliyi tapıldı. Bu dəftərlərdə yazıçının 27 il boyunca düşündükləri, həyatının müxtəlif anları, yazacağı əsərlərin mövzuları və sairə geniş şəkildə qeyd edilib. Bu qeydlərdə yazıçı, həm də bir insan olaraq cəmiyyət həyatını, insan yaşamını və bu üzdən özünün qarşılaşdıqlarını açıq şəkildə göstərir, təhlil edir, nəticə çıxarır. Bu gündəlik həm də bir qadının cəmiyyət həyatına baxışlarıdır. Burada o, axtarır, qadının kimliyini ortaya çıxarmaq istəyir.


Baxış sayı: 3099
    
    


    
В. Л. Величко Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы. нига «Кавказ» видного русского ученого, журналиста и историка В. А. Величко одна из ценнейших реликвий русской культуры.

Vasili Lvoviç Veliçko

(müəllif)

Qısa Təsvir:

РУССКОЕ ДЪЛО И МЕЖДУПЛЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ В. Л. Величко Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы.—Баку: «Элм», 1990—224с. Книга «Кавказ» видного русского ученого, журналиста и историка В. А. Величко одна из ценнейших реликвий русской культуры. Она представляет большой научный интерес. И


Baxış sayı: 4300
    
    


    

Xalq - millət

(müəllif)

Qısa Təsvir:


Baxış sayı: 5767