Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. "Ayrılan yollar", "Ölən dünyam" romanları, eləcə də "Namus qaçağı", "Namərd gülləsi" və "Ölüləri qəbristanda basdırın" hekayələri...

Müəllif:

İsmayıl Şıxlı


Kateqoriya:

Azərbaycan ədəbiyyatıQısa Təsvir:

Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. "Ayrılan yollar", "Ölən dünyam" romanları, eləcə də "Namus qaçağı", "Namərd gülləsi" və "Ölüləri qəbristanda basdırın" hekayələri...


Baxış sayı: 5342
    
    


İsmayıl Şıxlı

 

 Seçilmiş əsərləri

 İki cilddə

 I cild

 

Bu cild yazıçı İsmayıl Şıxlının "Seçilmiş əsərləri. İki cilddə" (I cild, Bakı, Azərnəşr, 1971), "Namərdgulləsi" (Bakı, Yazıçı, 1991), "Olüləri qəbristanda basdırın..." (Bakı, Gənclik, 1992) və "Ölən dünyam" (Bakı, Azərnəşr, 1995) kitabları əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır

Tərtib edəni: Elçin Şıxlı


Ön sözün müəllifi: İntiqam Qasımzadə


İsmayıl Şıxlı. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005 ,408 səh.


Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının istedadlı bir nasir kimi oxucular və ədəbi ictimaiyyət tərəfindən təqdir olunması onun "Ayrılan yollar" (1956) romanı ilə bağlıdır. Azərbaycan kəndində 1941-45-ci illər müharibəsindən sonrakı dövr üçün xarakterik olan dəyişikliklər bu əsərdə öz maraqlı, bədü ifadəsini tapmışdır. Əsərdə dövrün ideoloji çərçivələrindən çıxmaq cəhdləri var.
"Ölən dünyam" isə yaradıcılığının son akkordu kimi yazıçının ömrünün qürub çağı qələmə aldığı əsərdir. Uzun illər ənənəvi nəsr təhkiyəsindən kənara çıxmayan, klassik roman janrının bütün qayda-qanunlarına riayət eləyən müəllif bu əsərdə çərçivələri vurub dağıdır.
Seçilmiş əsərlərinin bu cildinə adları çəkilən romanları ilə yanaşı, yazıçının "Namus qaçağı", "Namərd gülləsi" və "Ölüləri qəbristanda basdırın" hekayələri də daxil edilmişdir.

ISBN 9952-418-33-4

© "ŞƏRQ-QƏRB", 2005