Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Azərbaycan Atabəylər dövləti". 1136-1225-ci illər. Mərhum akademikin unikal tarixi əsərinin e-variantı...

Müəllif:

Ziya Bünyadov


Kateqoriya:

Tarix. Tarix elmiQısa Təsvir:

Kitabda Azərbaycan Atabəyləri dövlətində idarəetmə üsulu məsələləri ilk dəfə olaraq nəzərdən keçirilir. Bu dövlətin mədəni həyatı, vergi sistemi, şəhər və saray iyerarxiyası, əkinçilik və torpaqdan istifadə edilməsi qaydası yeni səpkidə təhlil olunur. Tədqiqat prosesində Azərbaycan tarixi üçün yeni olan bir sıra orta əsr yazılı mənbələrindən də istifadə edilmişdir.


Baxış sayı: 4933
    
    


Ziya Bünyadov


"Azərbaycan Atabəylər dövləti"

1136-1225-ci illər

 

Bu kitab "Ziya Bünyadov. Azərbaycan Atabəyləri dövləti (1136-1225-ci illər)". (Bakı, Elm, 1984) nəşri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır.

 

 

Rus dilindən tərcümə edəni: Cahangir Qəhrəmanov

 


ISBN 978-9952-34-066-2 947.54/02-dc22

 


1. Azərbaycan - Tarix. 2. Feodalizm - Azərbaycan.

 

 

Ziya Bünyadov. Azərbaycan Atabəyləri dövləti (1136-1225-ci illər) Bakı, "Şərq-Qərb", 2007, 312 səh.

 


Kitabda Azərbaycan Atabəyləri dövlətində idarəetmə üsulu məsələləri ilk dəfə olaraq nəzərdən keçirilir. Bu dövlətin mədəni həyatı, vergi sistemi, şəhər və saray iyerarxiyası, əkinçilik və torpaqdan istifadə edilməsi qaydası yeni səpkidə təhlil olunur. Tədqiqat prosesində Azərbaycan tarixi üçün yeni olan bir sıra orta əsr yazılı mənbələrindən də istifadə edilmişdir.

 


 © "Şərq-Qərb", 2007