Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Yetim". istedadlı nasirin bu kitabındada povest və hekayələri yer alıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal e-nəşri N 20.

Müəllif:

Natəvan Dəmirçioğlu


Kateqoriya:

Yeni ədəbiyyatQısa Təsvir:

"Yetim". istedadlı nasirin bu kitabındada povest və hekayələri yer alıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal e-nəşri N 20.


Baxış sayı: 3941
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın Təqdimatında

 

Natəvan Dəmirçioğlu

 

"Yetim"

 

Povestlər və hekayələr

 

Elektron kitab

 

 YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal e-nəşri N 20

 


Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı hazırlayanı:


Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

 

 

 
YYSQ - Milli Virtual Kitabxana

 

Bakı 2010

 

 

Bu günlərdə Moskvanın "Flinta" nəşriyyatı müasir  Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi Natəvan Dəmirçioğlunun kitabını çapdan buraxmışdır. Kitab nəfis şəkildə, yüksək poliqrafik keyfiyyətlə nəşr edilmişdir. Natəvan Dəmirçioğlunun kitabda üç povesti və üç hekayəsi yer alır. Əsasən psixoloji səpgidə yazılmış əsərlər müasir Azərbaycan ədəbiyyatının nümunəsi kimi diqqəti cəlb etmiş və 1000 nüsxə ilə nəşr olunmuşdur. "Kniqa pervaya" adlanan kitab Moskva oxucuları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yayım Moskvada və Rusiyanın digər şəhərlərində aparılacaq. Həmyerlimizin kitabı sırf bədii ədəbiyyat nümunəsi olaraq müasir Azərbaycan nəsri haqqında təsəvvür yaratmaqla bərabər, "Yetim" povestində erməni məsələsinə toxunulması və ... "Üç nöqtə" povestində 20 Yanvar hadisələrinin yada salınması baxımından ictimai əhəmiyyət daşıyır.
İstedadlı  nasir Natəvan Dəmirçioğlunun "Kniqa pervaya" adlanan kitabının siqnal nüsxəsi bu gün Azərbaycana göndərilmişdir.