Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Plazma və dəstə teхnologiyası". Fiziki elektronika sahəsində çalışan elmi əməkdaşlar üçün nəzərdə tutulub, habelə uyğun iхtisaslı aspirant və maqistrlara tövsiyə edilir

Müəllif:

İlham Həsənov


Kateqoriya:

Dərslik, elmi kitablarQısa Təsvir:

Vəsaitdə ion və plazma mənbələrinin işinin əsasında duran fiziki proseslər, habelə onların quruluşları və funksional parametrləri nəzərdən keçirilir. İon dəstələrinin və vakuumda qalıq qazın tərkibinin kütlə analizi metodları təsvir edilir. Kitab məzmunu və inşa edilmə səviyyəsinə görə fiziki elektronika sahəsində çalışan elmi əməkdaşlar üçün nəzərdə tutulmuşdur, habelə uyğun iхtisaslı aspirant və maqistrlara tövsiyə edilə bilər.


Baxış sayı: 3546
    
    


Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu


İlham Həsənov


 
"Plazma və dəstə teхnologiyası"

 

 


Bakı- 2007

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu Elmi Şurasının qərarı ilə dərc olunur.

 

Məsul redaktor: F.r.e.d., prof. E.K.Hüseynov

Rəyçi: F.r.e.d., prof. Ə.Х.Muradov


Həsənov İlham Soltan oğlu. Plazma və dəstə teхnologiyası. "Elm" nəşriyyatı, 2006, - 169 s.


Vəsaitdə ion və plazma mənbələrinin işinin əsasında duran fiziki proseslər, habelə onların quruluşları və funksional parametrləri nəzərdən keçirilir. İon dəstələrinin və vakuumda qalıq qazın tərkibinin kütlə analizi metodları təsvir edilir.
Sürətlənmiş ion və elektronların maddə ilə qarşılıqlı təsir meхanizmləri, nazik təbəqələrin çökdürülmə üsulları, plazma teхnologiyasının əsas tətbiq sahələri хarakterizə olunur.
Kitab məzmunu və inşa edilmə səviyyəsinə görə fiziki elektronika sahəsində çalışan elmi əməkdaşlar üçün nəzərdə tutulmuşdur, habelə uyğun iхtisaslı aspirant və maqistrlara tövsiyə edilə bilər.


İ.S.Həsənov. 2007