Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarət". Dərs vəsaiti. Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin hüquq fakultələrinin tələbələri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları yararlna bilərlər..

Müəllif:

Xanlar Əsgər oğlu Bayramzadə


Kateqoriya:

Dərslik, elmi kitablarQısa Təsvir:

Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin hüquq fakultələrinin tələbələri, hüquq- mühafizə orqanlarının əməkdaşları və respublikanın hüquq ictimaiyyəti üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Baxış sayı: 3523
    
    


Xanlar Əsgər oğlu Bayramzadə

"Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarət"

 DƏRS VƏSAİTİ

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurası "Dövlət və hüquq" bölməsinin 09.02.2007-ci il tarixli 6 nömrəli iclas protokolu ilə dərs vəsaiti kimi tövsiyə edilmişdir.

 

Bakı-2007

 


Elmi redaktor: Bakı Dövlət Universitetinin "Cinayət hüququ" kafedrasının müdiri, hüquq elmləri doktoru, professor Firudin Səməndərov

 

Rəyçilər. 1. BDU-nin "Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası" kafedrasının müdiri, hüquq elmlər doktoru: Kamil Səlimov

 

2. BDU-nin "Hüquq"  Fakultəsinin "Cinayət prosesi" kafedrasının müəllimi hüquq elmlər namizədi: Midhəd Qəfərov

 

 

Bayramzadə Xanlar Əsgər oğlu. Əməliyyat- axtarış fəaliyyətinə. Bakı, "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2007

 

 

Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin hüquq fakultələrinin tələbələri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları və respublikanın hüquq ictimaiyyəti üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 


© "Bakı Universiteti" nəşriyyatı