Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Cərrahiyədə tibb bacılığı

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Dərslik, elmi kitablarQısa Təsvir:

İqbal Qabil oğlu Əmənullayev və Şəlalə Qəzənfər qızı Əmənullayevanın müştərək kitabı tibb kollecləri tələbələri üçün dərslik kimi işlənib, sahəvi ədəbiyyat olaraq ana dilimizdə ilk dəfə işlənilib.


Baxış sayı: 525
    
    


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi


www.kitabxana.net 


 Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında"Elmi və dərslik kitabları"YYSİB-nin elmi və dərslik e-kitablar seriyası 


Elektron kitab N 31 (02 - 2023)Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin reallaşdırdığı, www.kitabxana.net - Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxananın texniki-yaradıcı yardımıyla icra edilən, "Elmi və dərslik kitabları" e-kitablar layihəsi çərçivəsində hazırlanaraq yayımlanır. 


İntellektual layihənin maliyyələşdirən qurum: YYSİB


Rəsmi FB səhifəmiz:


https://www.facebook.com/groups/kitabxanaİqbal Qabil oğlu Əmənullayev


Şəlalə Qəzənfər qızı ƏmənullayevaCərrahiyədə tibb bacılığıTibb kollecləri tələbələri üçün dərslik
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Elmi -Tibbi Şurasının 20 noyabr 2020-ci il tarixli, 12 saylı qərarı ilə dərslik kimi təsdiq edilmişdir. “Elm və təhsil” Bakı-2022  Elektron kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb


YYSİB və Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri - 2023


Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 


Aydın Xan Əbilov, yazıçı-kulturoloq, Prezident təqaüdçüsü
İqbal Qabil oğlu Əmənullayev və Şəlalə Qəzənfər qızı Əmənullayevanın müştərək kitabı tibb kollecləri tələbələri üçün dərslik kimi işlənib, sahəvi ədəbiyyat olaraq ana dilimizdə ilk dəfə işlənilib.Rəyçilər: Nazim Hüseynov Ə.Əliyev adına ADHTİ-nun “Otorinolarinqologiya” kafedrasının müdiri, tibb üzrə elmlər doktoru, professor.

Qurbanxan Müslümov A.M.Topçubaşov adına Elmi Cərrahlıq Mərkəzinin əməkdaşı, tibb üzrə elmlər doktoru, professor.


Redaktor: Akif Əfəndiyev Ə.Əliyev adına ADHTİ-nun “Otorinolarinqologiya” kafedrasının dosenti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru


İqbal Qabil oğlu Əmənullayev, Şəlalə Qəzənfər qızı Əmənullayeva. Cərrahiyyədə tibb bacılığı (dərslik). Bakı, “Elm-təhsil”, 2022, 624 səh., şəkilli. İ


lk dəfə yazılmış hazırki dərslik Dövlət Təhsil Standartlarının tələblərinə cavab verib, Tibb kolleclərində tədris olunan “Cərrahiyyədə tibb baçılığı” fənninin proqramına uyğun şəkildə tərtib edilmişdir. 2021-ci ilə kimi bu fənn “Cərrahi xəstəliklər otorinolarinqologiyanın əsasları ilə” adı altında tədris olunurdu. Dərsliyə 5 bölmə - cərrahi fəaliyyətin elementləri, onun əsas istiqamətləri, qeyrioperativ cərrah texnika, cərrahi patologiyanın ümumi və xüsusi növləri daxil edilmişdir. Dərslikdə cərrahi xəstələrin müalicəsinin bütün mərhələlərində xəstəyə qulluq və nəzarət məsələlərinə böyük diqqət ayrılmışdır. Xəstənin kritik vəziyyətlərində həkimə qədərki və ilk tibbi yardımın metodları və prinsipləri təfərrüatı ilə şərh olunmuş, ən çox rast gəlinən müxtəlif patoloji vəziyyətlərdə lazım olan təxirəsalınmaz tibbi yardımın yerinə yetirilməsində, eləcədə, cərrahi xəstələrə qulluğun göstərilməsində mürəkkəb müalicə prosesinin daimi iştirakçısı olan tibb bacısının rolu nəzərə çarpacaq dərəcədə qeyd edilmiş və onun peşə vərdişləri toplanmışdır. Hər mövzunun sonunda tələbələrin biliklərini möhkəmləndirmək məqsədilə yoxlama sualları və situasiya məsələləri verilmişdir Dərslik tibb kolleclərinin tələbələri və təkmilləşdirmə kurslarının dinləyiciləri üçün nəzərdə tutulsa da ondan həmçinin cərrahiyyə şöbələrinin tibb bacıları, klinik təcrübə rəhbərləri, cərrahiyyə fənnini tədris edən müəllimlər də istifadə edə biləcəklər.


Bütün hüquqlar qorunur. Müəllifin yazılı icazəsi olmadan adı çəkilən nəşrin heç bir hissəsi və ya bütövlükdə istənilən vasitə ilə (elektron, mexaniki, fotosurətini çıxarmaq və s.) təkrar köçürülə, yayıla, hər hansı informasiya sistemində saxlanıla, dəyişilə və tərcümə edilə bilməz!


4702000000 qrifli nəşr N-98-2022


© İqbal Qabil oğlu Əmənullayev

© Şəlalə Qəzənfər qızı ƏmənullayevaMüəllifin digər e-nəşrləri burada:


https://kitabxana.net/book.php?id=5126DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.