Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Türk xalqları ədəbiyyatı" (V nəşri)

Müəllif:

Elman Quliyev


Kateqoriya:

TürkologiyaQısa Təsvir:

Dərslikdə - kitabda türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türk, özbək, türkmən, qazax, qırğız, tatar, İraq-türkman) yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılıqları geniş şəkildə tədqiq və təhlil olunmuşdur.


Baxış sayı: 261
    
    


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi


www.kitabxana.net 


 Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında"Çağdaş Azərbaycan dərslik və elmi ədəbiyyat”Elektron kitab N 30 (03 - 2023)Bu elektron nəşrlər Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin reallaşdırdığı, www.kitabxana.net - Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxananın texniki-yaradıcı yardımıyla icra edilən, "Çağdaş Azərbaycan dərslik və elmi ədəbiyyat” intellektual-kreativ layihəsi  çərçivəsində hazırlanaraq yayımlanır. Kreativ-bədii layihənin maliyyələşdirən qurum:


YYSİBRəsmi FB səhifəmiz:


https://www.facebook.com/groups/kitabxana
Elman QuliyevTürk xalqları ədəbiyyatıTəkmilləşdirilmiş və yenidən işlənmiş nəşri
Elektron kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb


YYSİB və Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri - 2023


Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 


Aydın Xan Əbilov, yazıçı-kulturoloq, Prezident təqaüdçüsüDərslikdə - kitabda türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türk, özbək, türkmən, qazax, qırğız, tatar, İraq-türkman) yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılıqları geniş şəkildə tədqiq və təhlil olunmuşdur.


Elmi redaktor: İSA HƏBİBBƏYLİ, akademik

Rəy müəllifləri: GÖVHƏR BAXŞƏLİYEVA, akademik

QƏZƏNFƏR PAŞAYEV, filologiya elmləri doktoru, professor

NİZAMİ CƏFƏROV, akademik

ƏSGƏR RƏSULOV filologiya elmləri doktoru, professor

MAHİRƏ HÜSEYNOVA filologiya elmləri doktoru, professor,

NİZAMİ TAĞISOY filologiya elmləri doktoru, professor


QULİYEV ELMAN Q94 TÜRK XALQLARI ƏDƏBİYYATI (təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənilmiş nəşr), BAKI, “Apostrof-A”, 2023, 696 səh.


ISBN 978-9952-562-66-8


Dərslik tədris proqramına uyğun yazılmışdır. Kitabda türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türk, özbək, türkmən, qazax, qırğız, tatar, İraq-türkman) yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılıqları geniş şəkildə tədqiq və təhlil olunmuşdur. Əvvəlki nəşrlərdən fərqli olaraq dərslikdə milli ədəbiyyatlara aid icmallar yazılmış, təsəvvüf cərəyanı və onun əsas xüsusiyyətləri haqqında geniş məlumat verilmiş, Krım-tatar ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi C.Dağcıya və İraq-türkman ədəbiyyatının tanınmış şairləri Ə.Bəndəroğlu, N.Ərbil, S.Növrəs və M.Bayata ayrıca yer ayrılmış, C.Rumi, A.Kunanbayev, Z.Paşa, N.Kamal, M.A.Ərsoy, T.Fikrət, İ.Qaspiralı, Ö.Seyfəddin, N.Hikmət, C.Aytmatov, M.Cəlil və s. sənətkarların həyat və yaradıcılıqlarına müəyyən əlavələr edilmişdir. Kitab mütəxəssislər və filologiya fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Kitabın istifadəsi ilə bağlı bütün müstəsna hüquqlar müəllifə məxsusdur.


© Elman Quliyev, 2023


Müəllifin digər e-kitabları burada:


https://kitabxana.net/author.php?author=261


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.