Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Qurban Bayramov. Lirik qəhrəman və zaman. Monoqrafiya. Xalq şairi Səməd Vurğunun anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə 1986-ci ildə kril qrafikalı əlifba ilə nəşr olunmuş kitab

Müəllif:

Qurban Bayramov


Kateqoriya:

Dərslik, elmi kitablarQısa Təsvir:Baxış sayı: 884
    
    


www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

  "Çağdaş Azərbaycan elmi irsi". Elektron kitab N 31 (04 -  2021)


Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin "Çağdaş Azərbaycan elmi irsi" intellektual-kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir. Elektron Kitab N 31 (04 - 2021)


Kulturoloji layihənin maliyyələşdirən qurum:

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: 

www.yysq.kitabxana.net

 https://www.facebook.com/groups/kitabxana

https://www.facebook.com/YYSQAX/

 

 Qurban Bayramov


"Lirik qəhrəman və zaman"


Monoqrafik elmi-kütləvi toplu

 

Redaktə və bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur


Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri. Bаkı – 2021

Virtual redaktoru, e-nəşrə hazırlayanı:

Aydın Xan Əbilov, YYSİB sədri, Prezident təqaüdçüsü, yazıçı-kulturoloqRedaktor: Zaur USTAC

Ön söz:    İsa HƏBİBBƏYLİ


"Lirik qəhrəman və zaman"  - Qurban BAYRAMOV. Bakı, "USTAC.AZ"  nəşrləri, 2021, 200 səh. Kod: 031-06-BQF-14-20-21


Dahi Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə 1986-ci ildə kril qrafikalı əlifba ilə nəşr olunmuş bu kitab ədəbiyyatşünas alim, tənqidçi, professor Qurban Bayramovun anadan olmasının 75 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində latın qrafikalı əlifba ilə müəllifin yeni nəşrə şərhi və akademik İsa Həbibbəylinin "Ön söz" məqaləsi ilə birlikdə yenidən nəşr olunur.


Latın əlifbasına transleterasiya edən və kompyuterdə yığan: Validə AĞAHƏSƏNQIZI


                                                ©Q.BAYRAMOV, 1986.

                                                 ©Q.BAYRAMOV, 2021.

 

DİQQƏT

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.