Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

A.A.Solonitsina. “Peşə etikası və etiket”. Dərs vəsaiti. Kitab Peşə etikası və etiket fənni üzrə dərs vəsaiti kimi müəllifin üzün müddət oxuduğu mühazirələr əsasında hazırlanıb. Azərbaycan dilinə tərcümə edən: Xatirə Həsənova

Müəllif:

Xatirə Həsənova


Kateqoriya:

Dərslik, elmi kitablarQısa Təsvir:

A.A.Solonitsina. “Peşə etikası və etiket”. Dərs vəsaiti. Kitab Peşə etikası və etiket fənni üzrə dərs vəsaiti kimi müəllifin üzün müddət oxuduğu mühazirələr əsasında hazırlanıb. Azərbaycan dilinə tərcümə edən: Xatirə Həsənova.


Baxış sayı: 1005
    
    


www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

  "Çağdaş Azərbaycan elmi irsi". Elektron kitab N 24 (101 -  2020)


Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin "Çağdaş Azərbaycan elmi irsi" intellektual-kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir. Elektron Kitab N 24 (101 - 2019)


Kulturoloji layihəni dəstəkləyən qurum: YYSİB - 
http://www.yysq.kitabxana.net 


A.A.Solonitsina


“Peşə etikası və etiket”


Dərs vəsaiti


Azərbaycan dilinə tərcümə edən: Xatirə Bəhram qızı Həsənova

 

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri. 2019

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq, Prezident təqaüdçüsü"Peşə etikası və etiket" fənni üzrə dərs vəsaiti. Bakı, 2020, 126 səh.


Son illər ölkəmizdə peşə etikasına marağın artması ilə əlaqədar olaraq ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri tələbələri üçün "Peşə etikası və etiket normaları" fənni tədris olunur.
Bu məqsədlə rusiyalı alim A.A.Solonitsinanın "Peşə etikası və etiket" dərsliyi dövrün tələblərini nəzərə almaqla tərtib edilmişdir. Dərslikdə peşə etikasının vəzifəsi, əsas prinsip və anlayışları öz əksini tapıb. Dərslik müxtəlif peşələrlə bağlı davranış normaları, onların ictimai əhəmiyyəti və s. mövzuları əhatə edir. Dərslikdə təqdim olunan mövzular nəinki gələcək pedaqoqlar, jurnalistlər, hüquqşünaslar, gömrük işçiləri, biznes sahəsində çalışan insanlar üçün həm də idarəetmə, iqtisadiyyat, tibb və digər sahələrdə təhsil alan tələbələr üçün maraqlı olacaqdır.


Kitabın istifadəsi ilə bağlı bütün müstəsna hüquqlar müəllifə və tərcüməçiyə, YYSİB-yə məxsusdur.


DİQQƏT

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.